contact zoeken wedstrijden

Andrea Kroes koningin in Reduzum!

Foto en tekst: Lijkle Spijksma

De dames 1e klasse vrije formatie wedstrijd in Reduzum leverde zondag een overwinning op Jildou Sweering (Bolsward), Andrea Kroes (Gau) en Marije Hellinga (Deinum). Het was voor Jildou Sweering vooreerst haar laatste vrije formatie wedstrijd omdat ze stopt met kaatsen. 

De finale eindigde op 5-4 en 6-6 tegen het partuur Wybrig Bakker (Tersoal), Corrie Kroondijk (Easterein) en Iris Oosterbaan (Scharnegoutum). Oosterbaan viel in voor de afwezige Fiera de Vries. 

De kleine premie in de winnaarsronde ging naar Marije Bodde (Grou), Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden) en Gerde Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip).

Andrea Kroes werd uitgeroepen tot koningin van deze partij.


vlrn Marije Hellinga, Andrea Kroes (koningin) en Jildou Sweering
(foto: Lijkle Spijksma)

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers