contact zoeken wedstrijden

Formidabele Manon Scheepstra voor de derde keer PC-koningin

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

Een gala-uitvoering op de juiste dag en op het juiste moment. Zo zou je gisteren het optreden van het partuur Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra op de Frouljus PC nummer 45 kunnen noemen. Een optreden in drie omlopen en je zou een moderne Sherlock Holmes moeten zijn om met een vergrootglas een zwak moment te kunnen ontdekken. Met een heel sterk vergrootglas zou je misschien een minder sterk optreden kunnen ontdekken tijdens het eerste spel in de tweede omloop tegen het verrassende Inge Jansma en de nichtjes Larissa en Anouk Smink uit Makkum. De Makkumers maakten hun debuut.
 
Maar dat moment duurde even kort als een straaltje zonneschijn in Weidum. Uiteindelijk bombardeerden Scheepstra en Zeinstra met regelmaat de bovenlijn, in totaal negen keer waarvan de koningin van vorig jaar er twee voor haar rekening nam. Sijbrandij vond na afloop de dag een beetje ‘doof’ en daarmee bedoelde zij te weinig spanning met een 5-0 en 5-1 partij, voor haar geheel anders dan een jaar geleden.
 
Dat de verwachte confrontatie tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia achterwege bleef was te danken aan een heldhaftig optreden van Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma. Het zou de mooiste partij van de dag worden en ondanks het verlies bepaald geen stroeve Tuinenga aan de opslag. De doorgaans ontembare opslager leverde dan wel een zestal treffers af maar werd uiteindelijk toch getemd door het perkduo Krol-Siegersma die per opslager van plek wisselden.
 
Met een glansrol voor Siegersma die maar liefst tien ballen over de bovenlijn timmerde. Voeg daar de vijf van Krol aan toe en dan weet je dat het perk deze keer de doorslag zou geven. Met als bijkomende factor dat het perk Bakker-Wijnia toch minder krachtig van zich afsloeg. Op 3-2 en 6-4 sloeg Krol erg nuttig boven, maar Tuinenga gaf zich een eerst later op 6-6 niet gewonnen, een zitbal, dus 4-3. Met in het volgende eerst een attente Krol die in het tussenspel tot in het perk retourneerde.
 
De nekslag in de partij zo bleek want op de volgende 6-6 sloeg Siegersma de partij in stijl uit, boven dus. Een partuur dat na afloop eensgezind vertelde dat hun doel was bereikt, een prijs op de PC halen voor Tineke Dijkstra. Op de elfde PC zou die eerste tweede prijs tevens haar laatste zijn. ‘In dream om sa ôf te sluten’, zo zei Dijkstra.
 
Want dat er tegen het trio Sijbrandij niks was te halen werd al vrij snel duidelijk. Een formidabele Scheepstra zette de dagteller op 23 bovenslagen in drie partijen met in de finale geen enkele misser aan de opslag. Het duo Scheepstra-Zeinstra sloeg maar liefst vijftien keer boven en paradoxaal genoeg kon je niet zeggen dat het trio Dijkstra slecht kaatste. Misschien gaf die opmerkelijke misslag van Scheepstra in het voorperk op 4-1 en 6-6 nog wat hoop. Maar toen Zeinstra in het volgende eerst op spectaculaire wijze een dreigende bovenslag op 4-2 en 6-2 tot kaats wist te beperken, wist je dat de magie bij het trio Sijbrandij lag. Bij perkwisseling sloeg Zeinstra triomfantelijk boven. Op 5-2 en 6-4 miste Dijkstra voor het eerst en laatst het perk.
 
En zo eindigde de Frouljus PC toch nog zoals velen vooraf hadden verwacht. Over de gehele dag genomen was het toch een PC met te weinig spanning en vooral lang wachten op de eerste boeiende partij. Dat doet echter niks af aan de galavoorstelling van het partuur van Nynke Sijbrandij.
 

FINALE

8. Tineke Dijkstra, Louise Krol, Harmke Siegersma
12. Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra
2-5 2-6

 

1e omloop

1. Aletta van Popta, Mintje Meintema, Miranda Scheffer
2. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Sjanet Wijnia
2-5 2-6
   
3. Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma
4. Jildou Sweering, Andrea Kroes, Marije Hellinga
3-5 4-6

5. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Fiera de Vries
6. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Jennie Terpstra
2-5 0-6

7. Serena Hovenga, Amarins de Groot, Aluca Bouma
8. Tineke Dijkstra, Louise Krol, Harmke Siegersma
1-5 2-6

9. Inge Jansma, Larissa Smink, Anouk Smink
10. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra, Simone Kootstra 5-3 6-4
   
11. Sietske Okkema, Jeska Terpstra, Martzen Deinum
12. Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra
0-5 0-6

2e omloop

2. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Sjanet Wijnia
4. Jildou Sweering, Andrea Kroes, Marije Hellinga
5-1 6-2

6. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Jennie Terpstra
8. Tineke Dijkstra, Louise Krol, Harmke Siegersma
1-5 2-6

09. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra, Simone Kootstra
12. Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra
1-5 4-6

Halve finale

2. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Sjanet Wijnia
8. Tineke Dijkstra, Louise Krol, Harmke Siegersma
3-5 4-6

12. Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra
 

Prijswinnaars Frouljus PC Weidum: 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) (koningin) en Marrit Zeinstra (Groningen). 2. Tineke Dijkstra (Wjelsryp), Louise Krol Broeksterwâld) en Harmke Siegersma (Berltsum); 3. Ilse Tuinenga (Franeker) Margriet Bakker (Easterlittens) en Sjanet Wijnia (Wommels).
 
Cijfers Frouljus PC Weidum
 
Eerste omloop: 1. Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer - 2.  Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia 2-5 en 2-6; 3. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma – 4. Jildou Sweering, Andrea Kroes en Marije Hellinga 3-5 en 4-6; 5. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Gerde Lycklama à Nijeholt (voor Fiera de Vries) – 6. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra 2-5 en 0-6; 7. Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma – 8. Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma 1-5 en 2-6; 9. Inge Jansma, Larissa Smink en Anouk Smink - 10. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Simona Kootstra 5-3 en 6-4; 11. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum – 12. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 0-5 en 0-6.  Tweede omloop: 2. Ilse Tuinenga  c.s. -  3. Jildou Sweering c.s. 5-1 en 6-2; 6. Anna-Brecht Bruinsma c.s. - 8. Tineke Dijkstra c.s. 1-5 en 2-6; 9. Inge Jansma c.s.- 12. Nynke Sijbrandij c.s. 1-5 en 4-6. Halve finale: 2. Ilse Tuinenga c.s. - 8. Tineke Dijkstra c.s. 3-5 en 6-6; 12. Nynke Sijbrandij c.s. staand nummer. Finale: 12. Nynke Sijbrandij c.s. - 8. Tineke Dijkstra c.s. 5-2 en 6-4.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers