contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra verrast in eigen dorp

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

15 keer achter elkaar opslaan......
15 keer achter elkaar opslaan......

'Op een slof en een ouwe voetbalschoen' zo luidt een voetballied uit de oude doos. Na de Van Aismapartij in Bitgum zou je als variant 'op een witte en een zwarte schoen' kunnen gebruiken. Tjisse Steenstra droeg op zijn 'thuisveld' een witte en een zwarte schoen. Hij won met Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar de hoog aangeschreven vrije formatiepartij door in de finale Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra te verslaan. Het geweldige opslagwerk van Tjisse Steenstra werd beloond met de koningsprijs.

De finale was bijzonder aardig om naar te kijken. In ieder geval voor de toeschouwer die kan genieten van goed opslagwerk.  Het partuur van Marten Bergsma nam in de finale een voorsprong van een spel om niks. Een zitbal van Tjisse Steenstra op 6-2 en een zitbal van Marten Bergsma op 6-6 betekende 3-1. Het gat werd een eerst door het niet passeren van de kaats door Dylan Drent op 6-2.
 
Daarna begon het hoofdstuk Tjisse Steenstra. Drent en Kootstra konden zijn opslag maar niet goed verwerken. Er volgden kwaadslagen of ballen die door de blauwe brigade tot in het perk werden geretourneerd. Nog los van de directe zitballen die Steenstra afleverde. Bergsma en zijn maten kwamen niet meer op een zes. Op 5-3 en 6-4 sloeg Marten Bergsma de bal buiten. De vreugde bij de winnaars was groot want de kransen waren voor het laatst gewonnen in Minnertsga en dat was al weer een tijd geleden.

Het partuur van Steenstra had in de eerste omloop geen kind aan Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert-Pieter Tolsma: 5-1 en 6-0. Op de tweede lijst wachtte een partuur van zwaarder kaliber, Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Een belangrijke partij want de winnaar plaatste zich door een staand nummer voor de finale.
 
Taeke Triemstra was niet in goeden doen en dat werd door de tegenstander goed uitgebuit. De beslissing viel feitelijk op 3-1 en 6-6 toen Renze-Pieter Hiemstra fraai boven sloeg. Die klap kwam het partuur van Van der Bos niet meer te boven. Op 5-1 en 6-4 kon Taeke Triemstra de kaats niet passeren.

Bergsma, Drent en Kootstra lieten Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra op een spel staan. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis boden in de tweede omloop meer tegenstand. Dit partuur had al voor een verrassing gezorgd door Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten naar huis te sturen. Tot drie eersten gelijk zat er weinig verschil tussen. De totaalopslag van het trio Dijkstra werd daarna te zwak en Bergsma en zijn maten profiteerden dankbaar. Op 5-3 en6-0 sloeg Hendrik Bouwhuis kwaad uit.
 
In de halve finale was het er-op-en-er-over tegen Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Die kregen geen schijn van kans en verloren op 5-0 en 6-4.

Attema, Van Popta en Leijenaar kregen als winnaars van de derde prijs ook een deel van de royaal gevulde prijzenpot. Jelle Attema gooide in de eerste omloop 12 opslagen buiten de lijnen. Pieter-Jan Leijenaar deed dat 5 keer. In totaal 34 punten weggeven aan de stuit en toch winnen. Het zegt ook wat over het niveau van de tegenstanders. In dit geval Elgar Boersma, Sip-Jaap Bos en Riemer Hoekstra. Die kwamen nog tot drie eersten.
 
André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa keken in de tweede omloop tegen een 4-0 achterstand aan. Er werd wat geruild aan de opslag maar toen Jouke Bosje op 4-1 en 6-6 het perk miste kon zijn partuur het schudden. Van Dellen en zijn maten pakten nog een spel maar verloren op 5-3 en 6-4 door de zesde opslagmisser van Jouke Bosje.

De kaatsvereniging van Beetgum verdient een groot compliment voor de prachtig aangeklede kaatsarena. Men had er alles aan gedaan om het publiek in een mooie ambiance naar het kaatsen te laten kijken. Het weer liet de organisatie op zondag in de steek. Daar doet niemand wat aan, maar jammer was het wel want het zal ongetwijfeld de nodige toeschouwers hebben gekost.
 
Prijswinnaars Van Aismadag: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Jelle Attema (Makkum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
 
Cijfers Van Aisma Bitgum
Eerste omloop: 1. André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa – 2. Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte Pieter Dijkstra 5-2 en 6-2; 3. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 4. Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos en Riemer Hoekstra 5-3 en 6-6; 5. Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra – 6. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 0-6; 7. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis (voor Gerben de Boer) – 8. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten5-5 en 6-6 (partuur Dijkstra wint) 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 10. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-1 en 6-0; 11. Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 12. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 0-6; Tweede omloop: 1. André van Dellen c.s. - 3. Jelle Attema c.s. 3-5 en 4-6; 6. Marten Bergsma c.s. - 7. Paul Dijkstra c.s. 5-3 en 6-0; 9. Gert-Anne van der Bos c.s. - 12. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 4-6. Halve finale: 3. Jelle Attema c.s.  - 6. Marten Bergsma c.s. 0-5 en 4-6. 12. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 12. Tjisse Steenstra c.s. - 6. Marten Bergsma c.s. 5-3 en 6-4.

Finale (Steenstra-Bergsma) Halve finale (Bergsma-Attema) Om de finale (Steenstra-Van der Bos)

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers