contact zoeken wedstrijden

Partuur Corné Tuinenga wint 1e klas Menaam

Foto: Lijkle Spijksma

In Menaam is zondag de heren 1e klasse vrije formatie wedstrijd gewonnen door Corné Tuinenga
(Berltsum), Jelle Cnossen (Bolsward) en Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum) door in de finale riant
met 5-1 en 6-4 te winnen van Johannes van der Veen (Pietersbierum), Kevin Jordi Hiemstra
(Koarnjum) en Tsjerk Elsinga (Dronryp).

De kleine premie ging naar Simon Zijlstra (Easterlittens), Jelle Scharringa (Wjelsryp) en Paulus Yde
Walda (Wjelsryp).


Foto: vlnr Gjalt Sjirk de Groot, Jelle Cnossen en Corné Tuinenga

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers