contact zoeken wedstrijden

Wierd Baarda wint in Menaam!

Foto: Lijkle Spijksma

Het partuur van Wierd Baarda (Dronryp), Marco de Groot (Franeker) en invaller Wytze Wassenaar ging met de kransen naar huis op de tweede klas vrije formatie die getroffen werd dat van de acht opgegeven parturen er maar vijf over bleven voor de wedstrijd. Drie parturen melden zich voor aanvang af.

Daardoor is er in poule vorm gekaatst en zal deze partij niet meetellen voor de ranking. De premie was voor Jorrit van Smeden (Franeker), Tymo Zijlstra (Harlingen) en Tjalling Feenstra (Herbaijum). Vlnr: Marco de Groot, Wytze Wassenaar en Wierd Baarda 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers