contact zoeken wedstrijden

Eerste krans in Bitgum voor Remmelt Bouma

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Remmelt Bouma is niet elke week actief op de heren hoofdklasse. Als Bouma met zijn maten wel present is, levert dat in de regel niet de meeste prijzen op. Op de uitnodigingspartij in Bitgum van OKK op zaterdag was de krans wel voor de opslager uit Weidum. Met het perk Dylan Drent-Erwin Zijlstra werd de eerste prijs gewonnen. In de finale bleven Enno Kingma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra op een spel staan.

Van te voren was er geen duidelijke favoriet aan te wijzen. Het is de charme van een uitnodigingspartij.  Kaatsers die in de hoofdklasse niet bovenmatig worden verwend met prijzen krijgen de kans aan het eind van de kaatsdag een prijs in ontvangst te mogen nemen.
 
Remmelt Bouma sloeg de hele dag goed op. Dylan Drent is al weken in goede vorm. Drent stond prima uit te slaan en op de bovenlijn was hij een klasse apart.  Drent legt bovendien het nodige enthousiasme aan de dag. Enthousiasme heeft iets magisch. Het is het verschil tussen middelmatigheid en succes. Erwin Zijlstra scoorde op en uit een meer dan dikke voldoende. Die algehele combinatie was op de perfect aangeklede Bitgumer kaatsarena voldoende voor de winst.

Kwaad uit van Kootstra op 6-6 en een buitenslag van Kootstra op 6-2 leverde het partuur van Bouma een spel voorsprong op. Het niet passeren van de kaats door Drent betekende 2-1. Boven van Erwin Zijlstra op 6-4 en buiten door Remmelt Bouma op 6-6 hield drie eersten om een spel in. Daarna ging het snel. Drent en Zijlstra sloegen zowel in het perk als in het tussenspel geweldig van zich af. Bouma deed ook een stevige duit in het opslagerszakje waar Enno Kingma moest afhaken.
Kingma en zijn maten kregen nog maar 8 punten. Op 5-2 en 6-4 miste Enno Kingma het perk.

Trio Bouma begon in de eerste omloop tegen Jelle Attema, Taeke Triemstra en Hans Wassenaar. Het partuur van Attema leek op papier ook voor de hoofdprijs te kunnen gaan, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Het liep niet bij Attema en zijn maten. Die kwamen na een 5-1 en 6-2 achterstand nog wel terug tot 5-3 maar op 5-3 en 6-4 sloeg Hans Wassenaar kwaad uit.

René de Haan 3e prijs in Bitgum
René de Haan 3e prijs in Bitgum

Na een staand nummer wachtten Gert-Anne van der Bos, René de Haan en Pieter-Jan Leijenaar in de halve finale. Van der Bos had in de tweede omloop een soort van one-man-show gegeven. Vooral dankzij zijn fenomenale opslagwerk bracht hij zich met zijn gelegenheidsmaten René de Haan en Pieter-Jan Leijenaar in de halve finale. Daarin werd nog wel een 2-0 voorsprong genomen maar daarna namen Bouma en zijn maten het heft stevig in handen. Van der Bos moest forceren en dat pakte niet goed uit. Op 5-2 en 6-4 miste hij voor de laatste keer het perk, daarmee het partuur van Remmelt Bouma een finaleplaats bezorgend.

Het partuur van Kingma had niet heel veel moeite om te winnen van Auke Boomsma, Jelte Visser en Sjoerd de Jong. Op 5-3 en 6-0 plaatste Enno Kingma een zitbal. In de tweede omloop waren Marten Bergsma, Bauke Dijkstra en Menno van Zwieten de opponenten. Die kwamen met 5-2 achter te staan maar kenden ook het kaatscredo 'trije spul is út'. Het werd 5-4 en op 6-0 leek winnen een formaliteit voor Kingma en zijn maten. Kees van der Schoot sloeg een kleine kaats echter niet voorbij. Het werd 6-6 en toen miste Enno Kingma het perk: vijf eersten gelijk.
 
Uiteindelijk kwam alle hout aan de telegraaf waarna de inhaalrace van het partuur van Marten Bergsma uiteindelijk voor niets bleek te zijn geweest omdat Bergsma het perk miste. Door een staand nummer zat het partuur van Kingma in de finale.

De derde prijs werd gewonnen door Gert-Anne van der Bos, René de Haan en Pieter-Jan Leijenaar. Die gunden André van Dellen, Gabe-Jan van Popta en Willem Heeringa zelfs geen bordje: 5-0 en 6-6. In de tweede omloop was er het opslaggeweld van Gert-Anne van der Bos. Tjisse Steenstra, Hendrik-Jan van der Velde en Patrick Scheepstra konden het tot halverwege de partij nog bijbenen. Daarna zorgde Van der Bos vanaf de stuit bijna in zijn eentje voor de resterende drie eersten. Op 5-3 en 6-0 plaatste hij zijn elfde zitbal. In de halve finale bleek zijn partuur niet te zijn opgewassen tegen de latere winnaars.
 
 
Prijswinnaars Bitgum zaterdag: 1. Remmelt Bouma (Weidum), Dylan Drent (Harlingen) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), René de Haan (Franeker) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).
 
Cijfers Bitgum d.e.l.
Eerste omloop: 1. Paul Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra en Thomas van Zuiden – 2. Tjisse Steenstra, Hendrik Jan van der Velde en Patrick Scheepstra 5-5 en 6-6 (partuur Steenstra wint); 3. André van Dellen, Gabe-Jan van Popta en Willem Heeringa – 4. Gert-Anne van der Bos, René de Haan en Pieter Jan Leijenaar 0-5 en 6-6; 5. Auke Boomsma, Jelte Visser en Sjoerd de Jong – 6. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra 3-5 en 0-6; 7. Marten Bergsma, Bauke Dijkstra en Menno van Zwieten – 8. Haye Jan Nicolay, Hyltje Bosma en Evert Pieter Tolsma 5-3 en 6-2; 9. Remmelt Bouma, Dylan Drent en Erwin Zijlstra – 10. Jelle Attema, Taeke Triemstra en Hans Wassenaar 5-3 en 6-4. Tweede omloop: 2. Tjisse Steenstra  c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 0-6; 6. Enno Kingma c.s. - 7. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Kingma wint) 9. Remmelt Bouma c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Remmelt Bouma c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-2 en 6-4. 6. Enno Kingma c.s. staand nummer. Finale: 6. Enno Kingma c.s. - 9. Remmelt Bouma c.s. 2-5 en 4-6.
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers