contact zoeken wedstrijden

Tactisch plan brengt trio Menno van Zwieten de winst

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Menno van Zwieten koning in Kimswerd

Enno Kingma had tijdens de vrije formatiewedstrijd in Kimswerd zondag zichtbaar last van een tijdens het voetballen opgelopen blessure. De pijn zal enigszins zijn verzacht door de overwinning die met Kees van der Schoot en Menno van Zwieten werd geboekt. In een onderhoudende finale werden Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra nipt verslagen. Het partuur van Marten Bergsma kwam van een 5-2 achterstand terug tot 5-5 maar verloor uiteindelijk op 5-5 en 6-4. Menno van Zwieten werd terecht beloond met de koningsprijs.

De finale maakte nog wát goed van een daarvoor zeer matige kaatserij. Met maar 4 punten tegen kwam het partuur van Enno Kingma op een 2-0 voorsprong. Met ook maar 4 punten tegen kwamen Marten Bergsma en zijn maten op gelijke hoogte. Vanwege zijn blessure had Enno Kingma de voorbest opslag in handen van Menno van Zwieten gegeven. Vertrouwde handen want Van Zwieten sloeg de hele dag prima op en ook als achterinse deed hij het goed.
 
Enno Kingma bestookte als voorminst opslager Hendrik Kootstra met hoge ballen. Die had daar moeite mee met als gevolg dat halverwege de finale met Dylan Drent van positie werd gewisseld als Kingma aan de stuit verscheen. Het niet passeren van de kaats door Hendrik Kootstra op 6-2, buiten door Marten Bergsma op 6-6 en een zitbal van Menno van Zwieten op 6-4 betekende 5-2. Het werd 5-3 en op 6-4 stond het partuur van Bergsma 'op de dea'. Kees van der Schoot kon de kaats echter niet passeren en toen Marten Bergsma daarna een zitbal plaatste was het 5-4.
 
Menno van Zwieten miste op 6-4 het perk en de telegraaf was weer in evenwicht. Het werd 4-4 waarna Marten Bergsma zijn vijfde opslagmisser noteerde. Andermaal 'op de dea' en deze keer met fatale gevolgen want Dylan Drent miste op de boven de stuit van de door Menno van Zwieten uitgeslagen bal met als gevolg dat de bal over de bovenlijn ging.

Trio Bergsma leek in de eerste omloop makkelijk te gaan winnen van Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Léék want na een 5-3 en 6-2 voorsprong werd het toch nog spannend. Het werd 5-4 en het partuur van Attema kwam op 6-2. Jelle Attema deed zijn partuur daarna de das om door drie keer op rij het perk te missen.

Op de tweede lijst wachtten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Het partuur van Bergsma kwam op een 3-0 voorsprong onder meer door twee opslagmissers van Van der Bos op 6-6. Zijn partuur kwam daarna wel steeds wat dichterbij maar aan de opslag werd te veel prijsgegeven. In totaal 14 keer het perk missen is te veel van het goede. Op 5-3 en 6-4 sloeg Erwin Zijlstra kwaad uit. Door een staand nummer zaten Bergsma, Drent en Kootstra in de finale.

Kingma, Van der Schoot en Van Zwieten boekten een simpele overwinning op Youri de Groot, Hendrik-Jan van der Velde en Jelte-Pieter Dijkstra: 5-1 en 6-2. Na het staande nummer op de tweede lijst moest in de halve finale worden gekaatst tegen Remmelt Bouma, Jelmer Miedema (als vervanger van Bauke Dijkstra) en Thomas van Zuiden. Jelmer Miedema stond afgelopen woensdag nog in de finale van de Freulepartij. Zijn debuut in de hoofdklasse leverde direct een derde prijs op. Jelmer Miedema kaatste de hele dag zeer verdienstelijk. Hij kon met zijn maten een vrij
kansloze 5-2 en 6-2 nederlaag echter niet afwenden.

Het partuur van Remmelt Bouma liet Paul Dijkstra, René de Haan en Gerben de Boer op drie eersten staan. In de tweede omloop was er een foutenfestival tegen André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa. 23 opslagmissers en 8 kwaadslagen. Bouma en zijn maten maakten er op de beslissende momenten net wat minder en wonnen op 5-5 en 6-2. In de halve finale was partuur van Enno Kingma een maatje te groot.
 
Prijswinnaars: 1. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen) (koning); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Remmelt Bouma (Weidum), Jelmer Miedema (Goutum) (voor Bauke Dijkstra) en Thomas van Zuiden (Bolsward)
 
Cijfers Kimswerd
 
Eerste omloop: 1. Paul Dijkstra, René de Haan en Gerben de Boer – 2. Remmelt Bouma, Jelmer Miedema (voor Bauke Dijkstra) en Thomas van Zuiden 3-5 en 6-6; 3. Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 4. André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa 5-5 en 4-6; 5. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 6. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 2-5 en 2-6; 7. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 8. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 4-5 en 6-6; 9. Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte Pieter Dijkstra –10. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 1-5 en 2-6. Tweede omloop: 2. Remmelt Bouma c.s. -  4. André van Dellen c.s. 5-5 en 6-2; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. - 8. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 4-6. 10. Enno Kingma c.s. staand nummer.  Halve finale: 10. Enno Kingma c.s. – 2. Remmelt Bouma c.s. 5-2 en 6-0. Finale: 10. Enno Kingma c.s. - 8. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-4.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers