contact zoeken wedstrijden

Partuur Lieuwe van der Werf wint in Vrouwenparochie

Tekst en foto: Lijkle Spijksma

Het partuur Lieuwe van der Werff (Koarnjum), Sip Jaap Bos (Dokkum) en Riemer Hoekstra (Ee)
is zondag in Vrouwenparochie als eerste geëindigd bij de eerste klasse vrije formatie-wedstrijd
onbeperkt door op 5-1 en 6-2 de finale te winnen van Corné Tuinenga (Berltsum), Jelle Cnossen
(Bolsward) en Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum).
De kleine premie ging naar Simon Zijlstra (Easterlittens), Jelle Scharringa (Wjelsryp) en Paulus Yde
Walda (Wjelsryp).


vlnr Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos en Riemer Hoekstra
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers