contact zoeken wedstrijden

Frouljus PC 2021: Dit zijn de parturen!

De volgende parturen hebben zich geplaatst voor de komende Frouljus PC

1) Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra
2) Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Sjanet Wijnia
3) Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma
4) Sietske Okkema, Jeska Terpstra, Martzen Deinum, 
5) Roelie Kroondijk, Klasina Huistra, Simone Kootstra
6) Serena Hovenga, Amarins de Groot, Aluca Bouma
7) Tineke Dijkstra, Louise Krol, Harmke Siegersma
8) Wybrig Bakker, Corry Kroondijk, Fiera de Vries
9) Aletta van Popta, Mintje Meintema, Miranda Scheffer
10) Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Jennie Terpstra
11) Inge Jansma, Larissa Smink, Anouk Smink

De volgende vier parturen kaatsen de Keats-off komende donderdag in Wommels
12) Marije Bodde, Anna-Dieuwke Dijkstra, Gerde Lycklama à Nijeholt
13) Hester de Boer, Nicole Hempenius, Ineke van der Ploeg,
14) Jildou Sweering, Andrea Kroes, Marije Hellinga
15) Melanie van der Mossel, Angela Donga, Hendrieke van der Schoot. 

Klik hier voor de complete rankinglijst. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers