contact zoeken wedstrijden

Ilse Tuinenga muilkorft elk perk in Burgwerd

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Lieuwe Bosch

Op volle oorlogssterkte marcheerde het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia zaterdag op de vrije formatiepartij voor dames hoofdklas in Burgwerd naar de kransen en de speciaal voor deze gelegenheid prachtige prijzen van aluminium. Aan de ene kant een volle telegraaf, aan de andere kant een kaatsbal omringd door zes hartjes en de maker van de prijs, Posthumus Draaierij, eronder. Illustratief voor het jeugdige elan van KV Sparta waarbij de jeugd ‘foarbêst opslacht’.
 
Een organisatie en aankleding die deze ietwat uitgebreide beschrijving meer dan verdient. Bestuur en vrijwilligers allemaal heel herkenbaar in een blauw tenue. Als je dan toch een kanttekening wilt maken, dan zou je kunnen opmerken dat de rode reclamedoeken achter het perk vanaf de andere kant het achter de boven moeilijk maakte om de score van rood goed te zien.
 
Terug naar het kaatsen van de hoofdklassers dat qua spelverloop niet in de buurt kwam van die volle telegraaf op de prijzen. Dat mocht overigens ook niet verwacht worden van de finale tussen het trio Tuinenga en het partuur Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Gewoon omdat het krachtsverschil te groot was. Dat het toch nog 5-2 werd, was vooral te danken aan een onwisse bevlieging van Tuinenga die zelfs de opslag even aan Wijnia overdroeg.
 
Op dat moment had Tuinenga al een spoor van vernieling aangericht in het perk Terpstra-Deinum. Want dat mag je met acht treffers wel stellen. Misschien toch even een versnelling te laag omdat de echte finale al in de tweede omloop was geweest. Want de loting van de lijst was dodelijk voor de spanning. De drie toonaangevende parturen in het eerste blokje van vier met in de tweede omloop het treffen van trio Ilse Tuinenga tegen Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.
 
Het partuur van Sijbrandij had in de eerste omloop resoluut met 5-1 ‘ôfweefd’ met het derde sterke partuur van Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma. In Harlingen verspeelde het niet complete partuur van Tuinenga nog een voorsprong, dat gebeurde in Burgwerd niet. Het vuur in de blauwe ogen van Tuinenga sprak boekdelen en je wist dat zij in dat prachtige ‘greidhoekedoarpke’ de leidende dame was in het partuur.
 
Een 4-1 voorsprong van trio Tuinenga kreeg nog wat draaglijker proporties op 5-2 en 4-6 toen Wijnia de kaats niet kon passeren. Een eerst later dwong Tuinenga Zeinstra tweemaal tot een kwaadslag en de laatste op 6-0 was fataal. Het scenario van het lot voorzag dus in een verrassende tweede finalist en wie dat zou worden moesten de latere premiewinnaars uitmaken tegen Roelie Kroondijk, Klasina Huistra en Simona Kootstra.
 
Het zou de enige partij worden die een beetje in de buurt van die volle telegraaf zou komen. Meer spannend dan fraai, waarbij met name Okkema tweemaal op de zes het perk miste. Op 4-4 en 6-4 miste collega Kroondijk het perk en zij maakte die fout een eerst later goed door op 5-4 en 4-6 een zitbal af te leveren. Dus 5-5 met een laatste eerst dat zich nog het best laat vergelijken met een tranendal aan de opslag. Viermaal op rij het perk missen door Kroondijk doet op die stand denken aan een reis door de woestijn met een fles water. En dan met de oase in zicht de fles water laten leeglopen.
 
Opnieuw dus een van de twee topparturen die met de kransen naar huis ging, met trio Sijbrandij als derde prijswinnaars want die partij om die derde prijs was een vooraf gelopen koers. Voor Margriet Bakker is het een afscheidstocht langs de kaatsvelden want zij stopt na dit seizoen. Louise Krol wordt de nieuwe voorinse bij het partuur van Tuinenga.
 
De 29-jarige Bakker legt uit waarom dit haar laatste jaar is. ,,It is benammen toch myn knibbel dat ik besluten ha om op te hâlden en de nocht is der ek in bytsje ôf.’’ Na de zware operatie aan die knie van jaren geleden heeft Bakker toch niet het volle vertrouwen in dat gewricht. Komt bij dat zij ook nog een liesblessure heeft. Reden om in Harlingen af te zeggen. In Burgwerd stond Bakker om die reden niet op de vertrouwde plek op de boven.
 
,,Net normaal, bin bliid dat ik by Ilse bin’’, zo omschrijft Bakker het optreden van haar opslager Ilse Tuinenga. En dat met over ruim tien dagen de Frouljus PC in Weidum een geruststellende gedachte. Twee keer in 2020 en 2019 was Bakker verliezend finalist. Dit jaar een laatste herkansing met als opsteker dat het beste nog moet komen. ,,Wy ha noch net alle trije tagelyk goed west.’’ Dus wie weet.
 
Cijfers Burgwerd
 
Eerste omloop: 1. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma – 2.  Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia 3-5 en 6-6; 3. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra - 4. Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma 5-1 en 6-4; 5. Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer – 6. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum 2-5 en 6-6; 7. Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma - 8. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Simona Kootstra 4-5 en 2-6. Halve finale: 2. Ilse Tuinenga  c.s. -  3. Nynke Sijbrandij c.s. 5-3 en 6-0; 6. Sietske Okkema - 8. Roelie Kroondijk c.s. 5-5 en 6-0. Om de derde prijs: 3. Nynke Sijbrandij c.s. - 8. Roelie Kroondijk c.s. 5-1 en 6-6. Finale: 2. Ilse Tuinenga c.s. - 6. Sietske Okkema c.s. 5-2 en 6-0.
 
Prijswinnaars: 1. Ilse Tuinenga (Franeker) Margriet Bakker (Easterlittens) en Sjanet Wijnia (Wommels); 2. Sietske Okkema (Easterein), Jeska Terpstra (Easterein) en Martzen Deinum (Wommels); 3. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen).
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers