contact zoeken wedstrijden

​Jellum-Bears stelt zich kandidaat voor Wommels

Tekst: Klaas Postma
Foto: Lieuwe Bosch

De generale repetitie voor de Freulepartij in Franeker is gewonnen door het partuur van Jellum Bears. Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema bleven in de finale op it Sjûkelân het trio van Niawier/Metslawier/Oosternijkerk (Jan Bandstra, Jelmer Torensma en Rutger Torensma) net voor. Op 5-4 en 6-2 sloeg Jan Bandstra de bal buiten. Saillant detail: aanstaande woensdag in Wommels staan beide parturen in de eerste omloop tegenover elkaar. De afdelingswedstrijd in Franeker kent een koningsprijs, de Du Bois wandelbal. Die wandelbal werd om de nek van Jelmer Miedema gehangen.

De opslagers hadden moeite met de juiste richting. Op eersten gelijk was de bal al 7 keer buiten de lijnen van het perk gekomen. Na afloop van de partij stond de teller op 26 missers. Spannend was het wel. Niawier/MetslawierOosternijkerk nam een 3-1 voorsprong. Met maar 4 punten tegen kwam Jellum-Bears op gelijke hoogte. Boven van Jelmer Miedema op 6-6 en het niet passeren van de kaats door Harold de Boer op 6-4 betekende twee spel gelijk.
 
Daarna gaf Niawier Metslawier te veel prijs aan de opslag en dat werd het partuur fataal. Na de 5-4 achterstand werd in het uiteindelijk laatste eerst drie keer het perk gemist. Op 5-4 en 6-2 gebeurde dat voor het laatst.

Er stonden in Franeker 36 parturen op de lijst met daarbij de aantekening dat een afdeling meerdere parturen mocht afvaardigen. Zo stond Dronrijp met drie parturen op de lijst. Franeker en Morra Lioessens hadden twee parturen ingeschreven.
 
Winnaar Jellum-Bears gunde Winsum geen bordje. Bolsward kreeg in de tweede omloop drie eersten. In de derde omloop kwam Tzum met 2-0 voor te staan. Daarna denderde Jellum-Bears in één ruk door naar een 5-2 en 6-6 overwinning. In de vierde omloop bleef Jellum-Bears staan. In de halve finale bleek Exmorra te zijn uitgekaatst. Op 5-1 en 6-4 was de finale voor de rood-zwarte brigade een feit. Exmorra werd derde.

Premiewinnaar Niawier/Metslawier/Oosternijkerk  begon met een 5-3 en 6-6 zege op Morra-Lioessens 1. Dronrijp 2 capituleerde op 5-4 en 6-0. Hommerts Jutrijp kwam tot 3 eersten. Op de vierde lijst wachtte Dronrijp 1 met als inzet een finaleplaats omdat de winnaar van de partij in de halve finale het staande nummer had. De partij duurde lang en Dronrijp 1 (Jorrit Nanninga, Brent Timmerman en Haye Tseard van der Hem) was aanvankelijk de bovenliggende partij. De Rypsters konden het niet afmaken en verloren alsnog op 5-4 en 6-6. Dronrijp werd vierde net als Wommels dat bij de laatste vijf met één eerst tevreden moest zijn tegen Exmorra.

Het was een lange kaatsdag in Franeker. Er werd om 10.00 uur begonnen en
de laatste slag viel pas rond de klok van 19.00 uur. Toen moesten de prijzen nog worden uitgereikt.

Prijswinnaars Franeker: 1. Jellum Bears (Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema, (koning). 2. Niawier Metslawier (Jan Bandstra, Jelmer Torensma en Rutger Torensma). 3. Exmorra (Johan Tolsma, Jarno Feenstra en Marten Leijenaar). 4. Dronrijp (Jorrit Nanninga, Brent Timmerman en Haye Tseard van der Hem). 4. Wommels (Luka van der Weg, Milan van der Weg en Jente Schraa).


 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers