contact zoeken wedstrijden

Oranje boven op PC in Franeker

Tekst: Klaas Postma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)
Video: KNKB Media

_XLT7976

Ze hadden nummer 13 op de lijst, maar dat was bepaald geen ongeluksgetal
voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Zij stonden aan het eind van de 168ste PC als winnaars voor de PC-commissie. In de finale werden Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra op 5-2 en 6-6 aan de zegekar gebonden. Voor Erwin Zijlstra was de dag al helemaal bijzonder. Zijn eerste PC-finale, meteen winnen en terecht tot koning van de PC worden uitgeroepen.

_XLT7002

Je hebt kaatsers die op de PC kaatsen én je hebt PC-kaatsers. Van der Bos en Triemstra behoren tot de tweede categorie. Hun erelijst op de PC is indrukwekkend. Van der Bos: 14e PC en 12 keer in de prijzen waarvan 6 keer de eerste. Triemstra: 21e PC en 18 keer in de prijzen waarvan 6 keer eerste. Erwin Zijlstra draait korter mee en dus is zijn lijst zo lang niet maar gelet op zijn kaatskwaliteiten kan het bijna niet anders of daar komen in de jaren die volgen PC-prijzen bij. De eerste overwinning is binnen mét een koningstitel.

Het motto van het partuur van Van der Bos kon zo maar 'carpe diem' oftewel 'pluk de dag' zijn geweest. Om dichter bij het kaatsen te blijven: 'keatse is jo fertroud fiele' is een prachtige uitspraak van oud-topkaatser Klaas van Wieren. Dat vertrouwen was er en dat betaalde zich uit. Het PC-publiek smachtte naar een boeiende en spannende finale want spanning is nog altijd de jus op de kaatsaardappelen.

Klik hier voor gesprekken na de finale met de kaatsers

_XLT7874

Voor de finale was het eenzijdigheid en kaatsarmoe troef. Als je puur naar de
eindstand in de finale (5-2 en 6-6) kijkt viel ook dat tegen. In punten zat het veel dichter bij elkaar. 52 punten voor Van der Bos en 46 punten voor Bergsma. Het verschil zat hem vooral in de 6-6 stand. Vier keer werd het 6-6 en vier keer ging het bordje naar Van der Bos en zijn maten. Die kwamen met 2-0 voor te staan. Het werd 2-1 waarna Marten Bergsma bijna in zijn eentje voor spellen gelijk zorgde. Dylan Drent had in de voorgaande drie partijen elke redelijke bal over de bovenlijn
geslagen. Van die brille en van dat elan was in de finale niets meer over. Het lukte allemaal niet meer.
 
Drent sloeg in de finale geen enkele keer boven. Hendrik Kootstra deed dat maar één keer. Kootstra zijn voorminst opslag was ook niet je-van-het. Marten Bergsma sloeg geweldig op maar dat was niet genoeg om ook maar in de buurt van een overwinning te komen. Zijn opslagmisser op 4-2 en 6-6 deed de deur in wezen al dicht. Het werd nog 6-4 voor Bergsma en zijn maten maar toen was daar Gert-Anne van der Bos die Dylan Drent twee keer achter elkaar tot een
kwaadslag dwong.

_XLT7466

Het partuur van Van der Bos trof in de eerste omloop Youri de Groot, Hendrik-Jan van der Velde en Jelte-Pieter Dijkstra. Daar was dit seizoen al twee keer van verloren maar zover kwam het nu niet. De Groot en Dijkstra gooiden veel te veel opslagen buiten de lijnen. De ballen die wel in het perk kwamen werden door Triemstra en Zijlstra moeiteloos weggeslagen. Op 5-1 en 6-0 was het gebeurd.
 
In de tweede omloop tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten was het van hetzelfde laken een pak. Van der Bos had dan wel wat te veel missers maar die werden door een aantal zitballen en wat bovenslagen
gecompenseerd. Na de 5-0 voorsprong werden nog twee bordjes verspeeld
maar op 5-2 en 6-6 sloeg Taeke Triemstra boven.

In de halve finale wachtte het partuur van de 'youngsters' Paul Dijkstra, René de Haan en Gerben de Boer. Die kregen na afloop terecht een ovationeel applaus. Onbevangen kaatsend namen ze een 3-2 voorsprong. Daarna brak de totaalopslag hen op. Er werden te veel cadeautjes uitgedeeld en dat kan niemand zich tegen een toppartuur permitteren. Na de 3-2 voorsprong werden nog maar 12 punten verzameld. Op 5-3 en 6-6 plaatste Gert-Anne van der Bos een zitbal.

_XLT6559

Het partuur van Bergsma won eerst van André van Dellen, Jouke Bosje en
Willem Heeringa (5-2 en 6-4) en daarna met dezelfde cijfers van Johannes
van der Veen, Kevin-Jordi Hiemstra en Tsjerk Elsinga. In de halve finale moesten de degens worden gekruist met Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Tjisse Steenstra heeft waarschijnlijk de grootste kaatsfanclub van Friesland en al die fans willen Steenstra graag de PC zien winnen. Het lukte weer niet. Bij lange na niet zelfs.

Dylan Drent sloeg ijzersterk uit en ook Hendrik Kootstra die in de eerste partijen wat aarzelend was begonnen kwam steeds beter in zijn rol. Marten Bergsma stond prima op te slaan. Hans Wassenaar was een soort van veredelde brandweerman die op en uit de oplaaiende kaatsbrandjes moest zien te blussen. Het werd een kansloze missie. Op 5-1 en 6-4 sloeg Renze-Pieter Hiemstra de bal rechtstreeks over de zijlijn.

Op de 168e PC was het eenzijdigheid en kaatsarmoe troef. Van de vijftien
gespeelde partijen eindigden dertien in 5-1, 5-2 of 5-3. Twee keer werd
het 5-4. De winnaars hadden het lot niet tegen maar ook dan moet je vier
partijen winnen om in de kransen te komen. Van der Bos, Triemstra en Zijlstra zijn geen moment echt in de problemen gekomen.
 
De premiewinnaars Bergsma, Drent en Kootstra kaatsten tot de finale sterk maar in die finale was het 'momentum' verdwenen en dat wreekte zich. Lichtpuntje was het partuur van Dijkstra, De Haan en De Boer. Enthousiast kaatsend, uitgaan van de eigen mogelijkheden en uiteindelijk een derde prijs winnen. 'It koe minder'.

_AWA7454

Prijswinnaars:  1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint-Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens) (koning); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3/4. Paul Dijkstra (Bitgum), René de Haan (Franeker) en Gerben de Boer (Gaast); Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole)
 
Cijfers PC Franeker
 
Eerste omloop: 1. Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra en Tsjerk Elsinga – 2. Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos en Riemer Hoekstra 5-2 en 6-4; 3. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 4. André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa 5-2 en 6-4; 5. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 6. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-4 en 6-0; 7. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten – Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-4; 9. Steven Koster, Jorn Lars van Beem en Thomas Dijkstra – 10. Paul Dijkstra, René de Haan en Gerben de Boer 3-5 en 2-6; 11. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 12. Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra 1-5 en 2-6; 13. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 14. Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte-Pieter Dijkstra 5-1 en 6-0; 15. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden – 16. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 3-5 en 4-6.
 
Tweede omloop: 1. Johannes van der Veen c.s. - 3. Marten Bergsma c.s. 1-5 en 6-6; 5. Tjisse Steenstra c.s. - 7. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-2; 10. Paul Dijkstra c.s. - 12. Auke Boomsma c.s. 5-4 en 6-4; 13. Gert-Anne van der Bos c.s. - 16. Enno Kingma c.s. 5-2 en 6-6. Halve finale: 3. Marten Bergsma c.s. - 5. Tjisse Steenstra c.s. 5-1 en 6-4; 10. Paul Dijkstra c.s. - 13. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6.
 
 
Finale: 13. Gert-Anne van der Bos c.s. - 3. Marten Bergsma c.s. 5-2 en 6-6.

_AWA7748
De laatste slag
Erwin Zijlstra
Taeke Triemstra
Gert-Anne van der Bos
Hendrik Kootstra
_AWA7685
_AWA7663
_AWA7649

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers