contact zoeken wedstrijden

KV Bolsward wint Ald-Meiers Partij voor derde keer

Foto: Romy Postma
Tekst: Klaas Postma
Video: KNKB Media

Hitzum - Op de Ald-Meijers Partij in Hitzum bleek, net als op de PC, nummer 13 op de lijst geen ongeluksgetal te zijn. Bolsward dat kaatste met Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga versloeg in de finale het partuur van Jirnsum dat kaatste met Foke Jil Bakker, Marije Bodde en Ilja Wijtsma. Op 5-2 en 6-6 was de zitbal van Noa Elzinga voldoende voor een Bolswarder feestje. Het is de derde keer in de historie dat Bolsward de Ald-Meijers Partij wint. Bolsward won in 2000 ook de eerste editie en
daarna nog in 2005.

Noa Elzinga was de motor van het Bolswarder partuur. Foke Jil Bakker was dat bij Jirnsum. Beide dames kregen prima ondersteuning. Rixt Blanke bij Bolsward en Marije Bodde bij Jirnsum veegden hun paadje meer dan schoon. Terwijl de beide balkeerders (Inge Blanke bij Bolsward en Ilja Wijtsma bij Jirnsum) uitermate nuttig waren in het tussenspel.

De finale ging aanvankelijk gelijk op. Twee keer kwam Bolsward een eerst voor te staan en twee keer kwam Jirnsum langszij. Een mooie tric-trac situatie op 2-2 en 6-6 werd uiteindelijk in het voordeel van Bolsward beslist. Het was het begin van het einde voor Jirnsum.
 
Buiten van Foke Jil Bakker op 6-4 en een bovenslag van Rixt Blanke op 6-2 gaf Bolsward een 5 om 2 voorsprong. Dat gat bleek te groot. Op 5-2 en 6-6 mocht Noa
Elzinga een dikke kaats verdedigen. Het perk van Jirnsum liet de bal lopen in de hoop op 'bûten' maar de bal plofte binnen de lijnen. Goud voor Bolsward, zilver voor Jirnsum.

Vijftien afdelingsparturen op de lijst en dat zijn er wel eens meer geweest. Bolsward won in de eerste omloop vrij makkelijk (5-2 en 6-2) van Makkum. Op de tweede lijst was Stiens volstrekt kansloos getuige de 0-5 en 6-6 eindstand. In de halve finale wachtte Goënga. 
 
Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan boden beduidend meer weerstand. Aan de opslag werden te veel fouten gemaakt maar omdat de missers (9 voor Bolsward en 12 voor Goënga) redelijk gelijk werden verdeeld bleef het lang spannend. Bij een 4-2 voorsprong voor Bolsward moest de partij worden stilgelegd voor een blessurebehandeling van Moniek Lootsma.
 
In eerste instantie leek het vrij ernstig maar gelukkig voor Moniek Lootsma kon ze uiteindelijk toch verder kaatsen. Op 5-3 en 6-2 stond Goënga 'op de dea'. Dat wenste niet te capituleren en toen Noa Elzinga op 6-6 het perk miste leek alles nog mogelijk. Diezelfde Noa Elzinga bracht haar partuur uiteindelijk toch in de finale door op 5-4
en 6-4 een zitbal te plaatsen.

Jirnsum kaatste in de eerste omloop tegen Dronrijp. De dames van Sjirk de Wal werden vooraf gezien als een mogelijke kanshebber voor een hoge klassering maar op de beslissende momenten werden er dure fouten gemaakt. Jirnsum was goed bij de les en profiteerde optimaal. Op 5-3 en 6-4 was de overwinning een feit. Jirnsum had vervolgens geen moeite met Lollum-Waaksens: 5-1 en 6-2.
In de strijd om een finaleplaats wachtte Tzum met  Marrit Wielenga, Yannah Palma en Gerbrich Koster. Tot 3-2 zat het dicht bij elkaar maar daarna drukten Foke Jil Bakker en Marije Bodde het gaspedaal wat steviger in. Die versnelling was Tzum te veel. Op 5-3 en 6-2 sloeg Marije Bodde Jirnsum naar de finale door de bovenlijn te passeren.


Prijswinnaars: 1. Bolsward (Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga); 2. Jirnsum (Foke Jil Bakker, Marije Bodde en Ilja Wijtsma); 3. Tzum (Marrit Wielenga, Yannah Palma en Gerbrich Koster); 3. Goënga (Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan).

Reacties Foke Jil Bakker en Noa Elzinga

Uitslagen 1e omloop

1) Dronryp - 2) Jirnsum 3-5 4-6
3) Huizum - 4) Winsum 5-3 6-4
5) Reahûs - 6) Tzum 3-5 0-6
7) Goenga - 8) Reduzum 5-0 6-0
9) Folsgeare -10) Exmorra 4-5 2-6
11) Stiens - 12) St.-Annaparochie 5-3 6-2
13) Bolsward -14) Makkum 5-2 6-2
15) Lollum - Waaxens

2e omloop

15) Lollum - Waaxens- 2) Jirnsum 2-5 2-6
3) Huizum  - 6) Tzum 1-5 4-6
7) Goenga - 10) Exmorra 5-0 6-4
11) Stiens - 13) Bolsward  0-5 6-6
 

Halve finale

2) Jirnsum   - 6) Tzum 5-3 6-2
7) Goenga - 13) Bolsward  4-5 4-6

2) Jirnsum   - 13) Bolsward 
2-5 6-6

Reacties Foke Jil Bakker en Noa Elzinga

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers