contact zoeken wedstrijden

Taeke Triemstra een plaag voor opslager!

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma

De generale repetitie voor de PC was zondag in Witmarsum in plaats van in Arum. De winst was voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. In de finale kwamen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra na een 5-1 achterstand nog terug tot 5-3 maar op 5-3 en 6-6 bezegelde Dylan Drent het lot van zijn partuur door de bal kwaad uit te slaan.

Van der Bos deed in de finale wat hij moest doen en dat gold ook voor Erwin Zijlstra. Taeke Triemstra was in de finale een plaag voor Bergsma en Kootstra. Triemstra sloeg prima uit, sloeg zes keer boven en dwong daarmee Bergsma en Kootstra tot het nemen van meer risico met een aantal buitenslagen tot gevolg.
 
De mooiste actie vond plaats op 1-1 en 6-4. Triemstra retourneerde een lang niet makkelijke bal op fenomenale wijze vanaf de boven tot in het perk. Die actie bracht zijn partuur op een 2-1 voorsprong. Boven van Triemstra op 6-4, buiten van Hendrik Kootstra op 6-2 en het passeren van de kaats door Triemstra op 6-2 betekende een 5-1 voorsprong. Op 5-1 en 4-4 leek het al einde oefening toen Van der Bos en Zijlstra twee dikke kaatsen mochten verdedigen. Zijlstra miste echter het perk en daarna sloeg Dylan Drent boven. Via een snel eerst werd het ook nog 5-3 maar een bovenslag van Dylan Drent op 5-3 en 6-4 werd gevolgd door een kwaadslag van Drent en dat betekende einde partij.

Het partuur van Van der Bos liet in Witmarsum zien dat er op de PC terdege rekening met hen moet worden gehouden. Toegegeven, het lot zat niet tegen, maar dat was op de Rengersdag niet anders en toen was het na één omloop al gebeurd. Zover lieten de oranjehemden het vandaag niet komen. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten kregen geen schijn van kans: 5-1 en 6-4. Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert-Pieter Tolsma verging het in de tweede omloop nog slechter. In 22 minuten en met maar 16 punten tegen werd het 5-0 en 6-0. Door een staand nummer was de finale bereikt.

Bergsma, Drent en Kootstra veegden Bauke Triemstra, Pieter-Jan Plat en Sjoerd de Jong van het veld. Op 5-0 en 6-2 was het gebeurd. André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa verging het al niet beter, al kreeg dat partuur nog wel het eerreddende bordje aan de telegraaf. Op 5-1 en 6-0 kon Willem Heeringa de kaats niet nemen. In de halve finale wachtten Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Bergsma en zijn maten kwamen op een 3-1 voorsprong. Boven van Hans Wassenaar op 6-2 en het niet passeren van de kaats door Hendrik Kootstra andermaal op 6-2 betekende evenwicht aan de telegraaf. Tjisse Steenstra had daarna te weinig druk op het perk Drent-Kootstra en dat wreekte zich uiteindelijk mede omdat Marten Bergsma het perk Hiemstra-Wassenaar wel kort hield. Op 5-3 en 6-6 kon Hans Wassenaar de kaats niet voorbij slaan.

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar wonnen in de eerste omloop van Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Die maakten ‘op en út’ te veel fouten om een serieuze bedreiging te kunnen vormen. Op 5-3 en 6-2 sloeg Hans Wassenaar boven. Na een staand nummer was de halve finale bereikt. Daarin was het partuur van Marten Bergsma een te groot obstakel.
 
Prijswinnaars Witmarsum: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Taeke Triemstra (Sint-Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2.  Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole)
 
Cijfers Witmarsum
Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 2. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-0 en 6-2; 3. André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa – 4. Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte Pieter Dijkstra 5-1 en 6-0; 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 6. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 3-5 en 4-6; 7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 8. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten 5-1 en 6-4; 9. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 10. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 3-5 en 2-6. Tweede omloop:  1. Marten Bergsma c.s. – 3. André van Dellen c.s. 5-1 en 6-0; 6. Haye Jan Nicolai c.s. - 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 en 0-6; 10. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Tjisse Steenstra c.s. – 1. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 6-6; 7. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s. - 1. Marten Bergsma c.s. 5-3 en 6-6.
 
 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers