contact zoeken wedstrijden

‘Rûzige’ roem Leeuwarder LKC eerste NK 35+

Foto: Henk Haar
Tekst: Rynk Bosma

Al heel lang is er een strijd gaande tussen oud en nieuw als het gaat om afdelingswedstrijden. Voor ‘oud’ blijft het Nederlands Kampioenschap (NK) gewoon de Bond, zoals de versie van de junioren gewoon de Jong Nederland wordt genoemd door ‘oud’ in kaatsland. Van die tweestrijd om de juiste naam had het NK 35+ zaterdag in Easterlittens geen last. De partij droeg de lichtheid van de eerste keer, de geur van nieuw, net uit de verpakking.
 
Dat gold eveneens voor de nieuwe prijzen die op een NK worden uitgereikt. Bronzen beeldjes van Elisabeth Jonker uit Ryptsjerk. Een initiatief dat vorig jaar al van start zou gaan maar toen werden er geen NK’s gehouden. Dus dan dit jaar maar. Een initiatief van voormalig fierljepkampioen Evert Wilstra om niet alleen bij het fierljeppen deze bronzen beeldjes uit te reiken, maar ook bij die andere typisch Friese sport kaatsen.
 
Het was in Easterlittens een bescheiden eerste NK want vooraf had men gehoopt op een grotere deelname. Nu stonden er dertien parturen op de lijst en je hoeft geen ijzeren geheugen te hebben om te weten dat het aantal kaatsers van boven de 35 jaar vele malen groter is. Maar ja, het is bouwvakvakantie en niet iedereen is bereid om op een vroege zaterdag vanuit een vakantie-oord nabij Venlo in de auto te stappen richting Easterlittens. Finalist Bouwe Stiemsma had dat er echter wel voor over en hij zag als kilometervreter zijn inspanningen beloond met een finaleplek.
 
De omschrijving van dat alles nieuw was op dit NK ging niet op voor de deelnemers. In de finale stonden de parturen van Leeuwarder Kaats Club (LKC) tegenover het drietal van KV Warber Bliuwe uit Moarre-Ljussens. Stad versus dorp, zo kun je deze momentopname noemen. Momentopname dus, want alle zes finalisten zijn in een dorp opgegroeid. Tel maar op, de rijzige Pieter van Tuinen (44) uit Hallum, Karel Nijman (41) uit Witmarsum en Mannes van Weert (48) uit Wommels.
 
Met de kanttekening dat het dit jaar bijna dertig jaar geleden is dat Van Tuinen de Bondswedstrijd voor jongens in 1992 wist te winnen. En nu mocht hij in een ‘rûzich’ Easterlittens een eerste gooi doen naar de titel van het NK35+. Die harde wind mocht je gerust een spelbreker noemen want het gros van de deelnemers hadden problemen met die tegenwind.
 
‘Dy jonges binne goed fit’, zo luidde vooraf de prognose, de basis voor de voorspelling dat Warber Bliuwe licht favoriet was. Met Germ Hein Wijtsma (42) als taaie opslager, enkele jaren geleden nog derde prijswinnaar op de Bond en de gebroeders Bouwe (38) en Jelle Jaap Stiemsma. Jelle Jaap is 35 jaar en wordt binnenkort 36 jaar. Hij is twee jaar geleden gestopt met kaatsen in KNKB-verband.
 
Je zou met enig gevoel voor overdrijving kunnen zeggen dat de winst van Leeuwarden versierd werd door een feestelijk lintje in de kleuren groen en wit, de clubkleuren van Warber Bliuwe. ,,Wy hienen gelok dat sy de roai wat kwyt wienen, want as se yn wienen, wiienen se hast net te slaan’’, zo erkent Van Tuinen. Hij stond voor in het perk, ,,Mei dy hurde wyn it moaiste plakje.’’ Lange broek voor knie-blessure en vanwege een heupblessure liet hij de opslag over aan Nijman en Van Weert. En dat was in vertrouwde handen met de lange Van Tuinen in het voorperk als een lastige klip.
 
Vijf keer boven in de halve finale en drie keer in de finale voor Van Tuinen. Met een sterk eerste spel van Moarre-Ljussens, boven op 6-4 van Bouwe Stiemsma en retour perk op 6-0 door Jelle Jaap. En ineens stokte de motor en Leeuwarden ‘sylde’ voor de wind richting vier eersten, stevig geholpen door een dertiental opslagmissers. Zelfs Jelle Jaap probeerde het nog even. Op 4-3 gaf Wijtsma zelfs een heel eerst cadeau. Op 5-3 en 6-0 retourneerde Nijman tot voor de kaats.
 
Die eerste NK35+ werd vooral ervaren als een plezierige reünie, niet meer de druk van presteren hoewel de felheid er nog altijd was. ‘Gesellich’ was de sticker die op deze partij geplakt kon worden. Met een tweede editie op 16 juli 2022, voor de bouwvak dus. ‘Rûzige’ roem voor de twee bestuursleden van LKC Nijman en Van Tuinen, met een degelijke Van Weert die toch twee jaar niet had gekaatst. Een partij die een toekomstige traditie waard is.
 
Prijswinnaars: 1. Leeuwarden (Mannes van Weert, Pieter van Tuinen en Karel Nijman); 2. Moarre-Ljussens (Gerben Hein Wijtsma, Bouwe Stiemsma en Jelle Jaap Stiemsma; 3. Heerenveen (Wiebren Dijkstra, René Leenstra en Sybren Gerbens); 4. Franeker 1 (Willem Buurstra, Theun van der Molen en Michel van der Veen).
 
 
Cijfers NK 35+ heren
 
Eerste omloop:  1. Reduzum – 2. Easterlittens 0-5 en 6-6; 3. Winsum – 4. Easterein 5-2 en 6-2; 5. Leeuwarden – 6. Franeker 2 5-2 en 6-0; 7. Bitgum – 8. Dronryp 1-5 en 0-6; 9. Balk -10. Franeker 1 4-5 en 6-6; 11. Spannum – 12. Heerenveen 5-5 en 2-6; 13. Moarre-Ljussens staand nummer. Tweede omloop: 13. Moarre-Ljussens – 2. Easterlittens 5-4 en 6-2; 3. Winsum – 5. Leeuwarden 2-5 en 2-6; 8. Dronryp – 10. Franeker 1. 3-5 en 4-6. 12. Heerenveen staand nummer. Halve finale: 12. Heerenveen – 13. Moarre-Ljussens 0-5 en 4-6; 5. Leeuwarden – 10. Franeker 1 5-1 en 6-4. Finale: 13. Moarre-Ljussens – 5. Leeuwarden 3-5 en 0-6.
 
 
 

Finale / Halve finale

Finale
13) Morra Lioessens - 5 Leeuwarden 3- 5 0-6

Prijswinnaars
1) Leeuwarden: Mannus van Weert, Pieter van Tuinen en Karel Nijman

2) Morra-Lioessens: Gerben Wijtsma, Bouwe Stiemsma, Jelle Jaap Stiemsma
3) Heerenveen: Wiebren Dijkstra, René Leenstra, Sybren Gerbens
3) Franeker, : Willem Buurstra, Theun van der Molen, Michel van der Veen

Halve finale
12 Heerenveen  -13 Morra Lioessens 0-5 4-6

5) Leeuwarden - 10 Franeker 5-1 6-4

 

2e omloop

13) Morra-Lioessens - 2) Easterlittens 5-4 6-2

3) Winsum - 5) Leeuwarden 2-5 2-6

8) Dronryp - 10. Franeker 1 3-5 4-6

11/12 Spannum/Heerenveen staand nummer

1e omloop

1) Reduzum - 2) Easterlittens 0-5 6-6

3) Winsum - 4) Easterein 5-2 6-2

5) Leeuwarden - 6) Franeker2 5-2 6-0

7) Bitgum - 8) Dronryp 1-5 0-6

9) Balk -10 Franeker 1 4-5 6-6

11) Spannum - 12) Heerenveen 5-5 2-6

13) Morra-Lioessens staand nummer

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers