contact zoeken wedstrijden

René de Haan kraait koning in eigen stad

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Ook al is de arena op it Sjûkelân mondjesmaat gevuld met publiek, ook al gaat het allemaal iets minder plechtig dan op die ‘fiifde woansdei fan july’, het blijft wel de arena waar de eeuwige roem ligt te wachten. Dat alles zal een rol hebben gespeeld tijdens de finale van de FGD-Lease Juniorencompetitie vrijdag in Franeker. Een af en toe gestage regen die loodrecht naar beneden kwam, maakte het er ook niet beter op.  Allerlei redenen dus om het toch ietwat matte kaatsen te verklaren met relatief veel missers en opmerkelijke missers in met name het tussenspel.
 
Acht parturen die door het lot waren samengesteld mochten strijden om een leasecontract zonder kosten bij FDG-Lease. Gratis rijden in een auto, wat wil je als kaatser bij de junioren nog meer? Als toeschouwer zou je stiekem kunnen denken of liever hopen op een spannende en enerverende partij met telegrafen die bol staan van het hout en dus van de spanning.

logo FGD Lease

En juist dat viel een beetje tegen. Hoewel het in die eerste omloop wel spannend was tussen de parturen van Patrick van Dellen, Jorn Lars van Beem en René de Haan tegen het op papier niet geringe trio Corné Tuinenga, Jelle Cnossen en Gabe-Jan van Popta die ditmaal in het achterperk stond. Een 4-1 achterstand voor trio Tuinenga werd bekwaam gesloopt en teruggebracht tot draaglijker proporties. Cnossen sloeg op 5-3 en 6-6 boven en vergrootte daarmee de druk op het partuur Van Dellen. De winnaar van de Jong-Feinte Partij Van Dellen liet het echter niet aankomen op dat zo hachelijke laatste eerst. Op 5-4 en 6-4 plaatste hij een fraaie zitbal.
 
De andere spannende partij was verbonden aan de namen Aizo Veltman, Lucas Postma en Gerben de Boer tegenover Youri de Groot, Paul Dijkstra en Jurrit Osinga. De beslissing viel op 4-4 toen een ver uitgeslagen bal met een boogje vanaf de boven werd teruggeslagen. Voer voor Veltman die hem ook nog niet eens goed raakte, maar wel boven. Toen ging het licht uit bij De Groot en moeiteloos besliste trio Veltman op 5-4 en 6-2 de partij.

DSC_1404

Daarna verdween de spanning als lucht uit een fietsband. Thomas Dijkstra kon het met Redmer Zaagemans en Lennard Feenstra niet bolwerken tegen het op alle fronten betere partuur van Van Dellen. Op 5-2 en 6-4 sloeg Van Beem de partij uit met een bovenslag. De andere halve finale verliep nog geruislozer, mede dankzij de talrijke cadeautjes aan de opslag van het partuur van Wessel van der Woud. Bij een 3-0 achterstand werd zelfs een heel eerst aan de opslag cadeau gedaan. Op 5-0 en 6-4 miste Van der Woud voor de laatste keer het perk.
 
Terwijl een voorzichtig zonnetje zich tussen de wolken af en toe liet zien, bleef het ook in de finale behelpen qua spanning. Veltman wilde aan de opslag nog geregeld een treffer te plaatsen, maar collega Van Dellen deed dat kunstje ook. Kwam nog bij dat de tengere René de Haan het eerste spel bekwaam binnen haalde. Op 6-6 bovenslaan en op de volgende 6-6 retourneren tot in het perk. En dan sta je mentaal ook achter. Op 5-0 en 6-0 tilde Veltman de bal over het perk.
René de Haan werd de koning in eigen stad, maar het verschil met opslager Van Dellen was misschien alleen met een fotofinish te zien. Niettemin een terechte koning op een partij die wel wat meer zon had kunnen gebruiken.
 

IMG_1789
logo FGD Lease


Cijfers finale junioren
Eerste omloop: 1. Christiaan Stremler, Jasper de Boer en Steven Koster – 2. Redmer Zaagemans, Lennard Feenstra en Thomas Dijkstra 3-5 en 0-6; 3. Corné Tuinenga, Jelle Cnossen en Gabe-Jan van Popta – 4. Patrick van Dellen, Jorn Lars van Beem en René de Haan 4-5 en 4-6; 5. Marco van Dijk, Jolt Vollema en Dirk-Henk Kuipers – 6. Wessel van der Woud, Mark Polstra en Jelmer Miedema 1-5 en 2-6; 7. Aizo Veltman, Lucas Postma en Gerben de Boer – 8. Youri de Groot, Paul Dijkstra en Jurrit Osinga 5-4 en 6-2. Halve finale: 2. Redmer Zaagemans c.s. – 4. Patrick van Dellen c.s. 2-5 en 4-6; 6. Wessel van der Woud c.s. – 7. Aizo Veltman c.s. 0-5 en 4-6.  Finale: 4. Patrick van Dellen c.s. - 7. Aizo Veltman c.s. 5-0 en 6-0.
 
Prijswinnaars: 1. Patrick van Dellen (Berltsum), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en René de Haan (Franeker) (koning); 2. Aizo Veltman (Hommerts), Lucas Postma (Dronryp) en Gerben de Boer (Gaast).
 
Klassement Juniorencompetitie: 1. Wessel van der Woud (Goutum), 2. Paul Dijkstra (Bitgum); 3. Dirk Henk Kuipers (Arum).

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers