contact zoeken wedstrijden

Ook in 2021 geen AV Freonen fan it Keatsmuseum

Bericht van de vereniging Freonen fan it Keatsmuseum:

 

Door de coronamaatregelen heeft onze vereniging vorig jaar geen AV kunnen houden. Dit voorjaar was er vanwege dezelfde reden ook geen sprake van dat dit kon en was het voornemen om de AV 2021 (zo mogelijk) in het najaar te houden.

Echter, omdat er naar de mening van het bestuur nu geen dringende kaatszaken spelen binnen en buiten onze vereniging en omdat het organiseren van een AV alleen onder de nodige voorwaarden plaats zal kunnen vinden, heeft ons bestuur besloten dit jaar geen AV meer te houden.

In plaats daarvan koersen wij nu op een AV in het voorjaar van 2022, naar wij hopen ergens in april.
 
Het bestuur van de Freonen fan it Keatsmuseum.  

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers