contact zoeken wedstrijden

PC 2021: Wie plaatst zich, wie valt af!

Tussenstand PC heren – 2 resterende wedstrijden

We hebben een interessant ‘kaatsweekend’ voor de boeg!

Immers de plaatsing voor de 168ste PC kan komende zondag bewerkstelligd worden door de heren kaatsers. Dit jaar jammerlijk geen Keats-off. Door de verkorte wedstrijdagenda is het uitgangspunt dat plaatsing voor de PC over wedstrijden van het lopende seizoen moet gaan. Door het feit dat tot de PC er zeven vrije formatie wedstrijden worden georganiseerd tellen zeven wedstrijden in plaats van de gebruikelijk acht wedstrijden. 

Wij hebben om het simpel te maken de rankingstand van vijf wedstrijden van 2021 gemaakt. Komende zaterdag kan het aantal behaalde punten hierbij opgeteld worden en hoeft niet gerekend te worden met 'hoeveel punten vallen er vanaf'. Zaterdagavond plaatsen wij een update van de stand met dan zes getelde wedstrijden. 

De zestien hoogst geplaatste parturen plaatsen zich voor de PC. Voor de eerste acht parturen lijkt deelname aan de PC zeker. De formaties van Peter van Zuiden (8), Bauke Triemstra (9) Paul Dijkstra (10), Johan Diertens (11) kunnen alleen PC-deelname missen door niet te verschijnen op de laatste twee wedstrijden.

De plaatsen 12-19 hebben allen nog kans op deelname aan de belangrijkste partij van het jaar. Partuur Youri de Groot (12) heeft 580,1 punten. Partuur Simon Zijlstra (19) heeft 464,4. De spanning zit vooral tussen de nummers 14 (Johannes van der Veen) -17 (Steven Koster). Daar zit maar 37 punten tussen. 

Steven Koster, Jorn-Lars van Beem en Thomas Dijkstra zijn alle drie nog jongens kaatsers. Het doel was: Deelnemen aan de PC en dat zit er nog in. Voor Steven Koster en Thomas Dijkstra volgt een week later de Freule partij. Jorn-Lars van Beem won vorig jaar de speciale Freule partij voor Dronryp. 

Komende zaterdag kaatst de hoofdklasse in Sexbierum en Witmarsum. Zaterdag kaatst de 1e klas in Weidum (10 partuur) en zondag in Wommels (onbeperkt aantal partuur, dus samen met 2e klas). De tweede klas kaatst zaterdag in Achlum (onbeperkte deelname)

Klik hier voor de huidige stand van zaken van de ranking na berekening van vijf wedstrijden van dit seizoen.

Note: Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

RM 2021-07-26 om 10.18.56

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers