contact zoeken wedstrijden

Kaatsers finale juniorencompetitie

Afgelopen twee weken kaatsten de junioren mannen drie wedstrijden voor de grote finale. De finale van de competitie wordt gekaatsten op it Sjûkelân in Franeker. Sponsor FGD Lease stelt opnieuw een jaar lang een auto beschikbaar aan de winnaars.

De finale is vrijdag 30 juli om 15:30 uur.

- Wessel van der Woud
- Paul Dijkstra
- Dirk Henk Kuipers
- Steven Koster
- Corné Tuinenga
- Redmer Zaagemans
- Youri de Groot
- Jorn Lars van Beem
- Lennard Feenstra
- Thomas Dijkstra
- Jelle Cnossen
- Lucas Postma
- René de Haan
- Mark Polstra
- Jasper de Boer
- Jelmer Miedema
- Christiaan Stremler
- Gerben de Boer
- Patrick van Dellen
- Aizo Veltman
- Gabe Jan van Popta
- Jurrit Osinga
- Marco van Dijk
- Jolt Vollema

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers