contact zoeken wedstrijden

Mantgum pakt laatste trein naar gouden klaver

Video: KNKB Media
Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma

​Mantgum pakt laatste trein naar gouden klaver

De achttiende Jong Famme Partij in Mantgum zou je met het enige fantasie de laatste trein KF Jacob Klaver uit Mantgum naar de gouden klaver kunnen noemen. Want volgend jaar mag Jennie Terpstra (22) niet meer meedoen, terwijl Amarins de Groot (21) en Bregt Arendz (21) nog een keer mee mogen doen. Mantgum was zaterdag een verrassende maar succesvolle tweepitter met Arendz als toegewijd balkeerder. Dat De Legeaen uit Goënga in de finale min of meer uitgeblust was lag in de lijn der verwachtingen.
 
Bovendien bevestigde het drietal Moniek Lootsma (17), Iris Oosterbaan (17) en Andrea Kroes (22) de stelling dat het zaterdag in Mantgum de partij van de buitengebieden was. Want het ‘nietige’ Workum met balkeerder Nynke Kuipers (15), Naomi Wiersma (18) en Gerde Lycklama à Nijeholt (17) greep overtuigend de derde prijs. Met Lycklama à Nijeholt als de grote motor en het talent van het partuur.
 
Geen Makkum dus met Larissa en Anouk Smink, maar ook geen Groningen of Easterein met Roelie en Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Maar wel dus twee dorpen die tot de buitengebieden van het kaatsen behoren. Nu dient gezegd te worden dat Easterein slechts twee punten te weinig had om de halve finale te bereiken. Het werd de spannendste partij van de dag in de tweede omloop tegen Goënga.
 
Easterein stond zelfs met 5-4 voor en moest toestaan dat het taaie Goënga toch nog op vijf eersten kwam. Op 5-5 en 6-6, de enige partij van de dag met die stand, miste Roelie Kroondijk het perk en kreeg de droom van Goënga een vervolg in de halve finale. Met Workum als tweede kaatsvereniging die een droomdag had. Maar wat kostte het een kracht bij Goënga, bij een 4-0 voorsprong van Goënga moest Kroes zich laten behandelen voor kramp. Een voorbode dat de kaatskrachten aan het slinken was.
 
Die 5-1 winst werd door Goënga op 6-2 binnen gehengeld toen Kroes met dank aan een timingsfout van Wiersma de bal rollend boven zag gaan. Toch een geflatteerde winst want je had bij Lycklama à Nijeholt telkens het gevoel dat zij voor evenwicht zou zorgen. Dat gevoel van hoop stierf echter een zachte dood, ook al omdat Workum niet al te veel kaatsenergie meer had.
 
De moeilijkste partij voor Mantgum was tegen Makkum. De ‘preemje of neat’ stond op het spel en het had bij de stand 4-2 voor Makkum de ravijn kunnen worden voor Mantgum. Het refrein van ‘weer niet’ voor Mantgum, maar een ijzersterke De Groot van Mantgum zorgde dat de trein op de rails bleef. Twee zitballen op de zes betekende 4-4. En toen Terpstra op de volgende zes ook nog eens de kaats passeerde was het voorbij voor de Makkumers. Op 5-4 en 6-0 gooide De Groot de partij met een zitbal in het slot.
 
Met een finale met barsten in de toch zo sierlijke opslag van Lootsma. Bij de stand 3-0 heerste De Groot als een ongekroonde koningin aan de opslag, maar vooral in het perk. Mantgum pakte de punten in het perk terwijl hun kracht normaal gesproken bij de opslag ligt, zo zei Terpstra na afloop. Het werd nog even spannend met 3-2 toen de uitblinkende Kroes de grote kaats wist te passeren op 3-1 en 6-6.
 
Een laatste zucht van verzet, de uit Scharnegoutum overgekomen Oosterbaan nam de opslag over en deed dat heel behoorlijk. Maar De Groot sloeg op psychologisch juiste standen boven en beroofde de tegenstander zo van hun laatste illusies. Op 5-2 sloeg De Groot weer eens twee ballen van de zes in totaal boven en Terpstra volgde dat goede voorbeeld op 6-4.
 
Champagne in eigen dorp, wellicht op een platte kar door het dorp met misschien enkele muzikanten. Het was even improviseren in Mantgum. Want het was toch een verrassing dat Mantgum die laatste trein naar de gouden klaver pakte.
 
Prijswinnaars: 1. Mantgum (Amarins de Groot, Bregt Arendz en Jennie Terpstra); 2. Goënga (Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes); 3. Workum (Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama à Nijeholt).
 
Cijfers Jong Famme partij
 
Eerste omloop: 1. Groningen- 2. Workum 0-5 en 2-6; 3. Minnertsga – 4. Exmorra 5-1 en 6-4; 5. Dronryp – 6. Arum 5-1 en 6-4; 7. Sexbierum-Pietersbierum – 8. Makkum 2-5 en 0-6; 9. Bolsward – 10. Grou 5-5 en 4-6; 11. Reduzum – 12. Marsum 1-5 en 0-6; 13. Ried – 14. Mantgum 2-5 en 0-6; 15. Sint Annaparochie – 16. Goënga 0-5 en 6-6; 17. Easterein – 18. Jirnsum 5-2 en 6-0; 19. Folsgare staand nummer. Tweede omloop: 19. Folsgare - 2. Workum 1-5 en 2-6; 3. Minnertsga - 5. Dronryp 3-5 en 6-6; 8. Makkum - 10. Grou 5-1 en 6-2; 12. Marsum - 14. Mantgum 2-5 en 2-6; 16. Goënga - 17. Easterein 5-5 en 6-6 (Goënga wint). Derde omloop: 2. Workum - 5. Dronryp 5-3 en 6-4; 8. Makkum - 14. Mantgum 4-5 en 0-6; 16. Goënga staand nummer. Halve finale: 16. Goënga - 2. Workum 5-1 en 6-2; 14. Mantgum  staand nummer. Finale: 14. Mantgum - 16. Goënga 5-2 en 6-4.
 

FINALE

14. Mantgum - 16 Goenga 5-2 6-4 

Klik hier om de finale van de Jong Famme partij te bekijken die live is uitgezonden door KNKB Media

Halve finale

16. Goenga - 2. Workum 5-1 6-2
 

3e omloop

2. Workum - 5. Dronryp 5-3 6-4 
8. Makkum - 14. Mantgum 4-5 0-6 

2e omloop

19. Folsgare - 2. Workum 1-5 2-6
3. Minnertsga - 5. Dronryp 3-5 6-6
8. Makkum - 10. Grou 5-1 6-2
12. Marsum - 14. Mantgum 2-5 2-6
16. Goenga - 17. Easterein 5-5 6-6

1e omloop

1. Groningen - 2. Workum 0-5 - 2-6
3. Minnertsga - Exmorra 5-1 6-4
5. Dronryp - 6. Arum 5-1 6-4
7. Sexbierum / Pietersbierum - 8. Makkum 2-5 0-6
9. Bolsward - 10. Grou 5-5 4-6
11. Reduzum - 12. Marsum 1- 5 0-6
13. Ried - 14. Mantgum 2-5 2-6 
15. St. Annaparochie - 16. Goenga 0-5 6-6
17. Easterein - 18. Jirnsum 5-2 6-0
19. Folsgare

 

1e prijs Mantgum
2e prijs Goenga
3e prijs Workum

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers