contact zoeken wedstrijden

Marten Bergsma prolongeert koningstitel in Heerenveen

Tekst: Bouke Poelsma
Foto: Henk Bootsma
Audio: KNKB Media

Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hebben in Heerenveen de eerste vrije formatiepartij van het kaatsseizoen gewonnen. In een spannende finale waren ze met 5-4 en 6-2 te sterk voor Enno Kingma, Kees van der Schoot en de nieuwbakken achterinse Menno van Zwieten. Marten Bergsma prolongeerde zijn koningstitel op de Masters.

Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra vormden vorig jaar het meest succesvolle kaatspartuur. Ze schreven zeven overwinningen bij op hun palmares. Ook in Heerenveen toonden ze gisteren hun klasse. Met een ijzersterke Bergsma als kartrekker (slechts 6 opslagmissers in 3 omlopen) werd de zege binnengesleept.
Bergsma, Drent en Kootstra rekenden in de eerste omloop gedecideerd af met Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong: 5-1 en 6-6. In de tweede omloop wachtte de clash met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. De formatie van Van der Bos was ‘in het blokje des doods’ in de eerste omloop te sterk voor Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar: 5-3 en 6-4. Het was een prachtige titanenstrijd, met veel mooie winnende slagen en nauwelijks fouten. Het was duidelijk te zien dat Van der Bos en Triemstra hun vroegere maat Tjisse Steenstra graag een hak wilden zetten.

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar kwamen de vliegende zitbal van Van der Bos op 3-3 en 6-6 niet te boven, waarna Erwin Zijlstra vervolgens op 4-3 en 6-4 (met een bovenslag) en 5-3 en 6-4 (met een zitbal) de laatste eersten binnensloeg.
Van der Bos, Triemstra en Zijlstra wisten het hoge niveau van de eerste omloop niet vast te houden. De foutenlast ging omhoog en het sterke trio Bergsma profiteerde optimaal. Partuur Van der Bos pakte nog wel het eerste bordje, maar zag de formatie van Bergsma vervolgens weglopen: 4-1. Bij 5-2 en 6-4 was het gedaan met de ‘oranje brigade’ en verzekerden Bergsma, Drent en Kootstra zich van een finaleplek.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten kwamen bovendrijven uit de onderste helft van het speelschema. In de eerste omloop hadden ze weinig te duchten van Haye Jan Nicolay, Jelte Vissser en Evert Pieter Tolsma: 5-0 en 6-2. In de halve finale boden Jelle Attema, Gabe-Jan Popta en Pieter Jan Leijenaar veel meer tegenstand. Na een 3-0 voorsprong leek het een walk-over te worden voor Kingma, Van der Schoot en Van Zwieten, maar Attema, Van Popta en Leijenaar vochten zich terug in de partij. Ondanks een blessure van Jelle Attema – bij 4-3 en 4-4 in het voordeel van Kingma c.s. – werd de partij pas in het elfde en laatste eerste beslist. Van Popta zette zijn partuur met een bovenslag zelfs nog even aan de leiding. Het was Kees van der Schoot – die indruk maakte met zijn spel op de bovenlijn – die met een bovenslag de partij op 5-5 en 6-4 besliste.

De Heerenvener kaatsvereniging De Pompebledden had zijn zaakjes op het mooie kaatsveld aan de Binnenweg uitstekend voor elkaar. Onder ideale omstandigheden maakten de kaatsers er een mooi spektakel van. Dylan Drent en Kees van der Schoot maakten indruk met een pijlsnelle en imponerende acties in het tussenspel. Bauke Dijkstra bracht de handen van de toeschouwers op elkaar door in de eerste omloop de bal vanuit het voorperk op sublieme wijze achter zijn rug om uit te slaan tot voorbij de opslaglijn.

De eerste omloop tussen de parturen van Steenstra en Van der Bos kon de toeschouwers zeer bekoren. Het aantal opslagmissers bleef tot 6 beperkt en er werden 14 zitballen en 20 bovenslagen geteld.
Ook de finale groeide uit tot een mooie en spannende partij. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra enerzijds en Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten anderzijds gaven elkaar weinig toe. Tot twee spellen gelijk was de finale volledig in balans. De klasse van Bergsma, Drent en Kootstra was het partuur van Kingma uiteindelijk toch te machtig. Via twee keer 6-2 ging het laatste spel vlotjes naar de formatie van Bergsma. Op 5-4 en 6-2 sloeg Dylan Drent de bal in het tussenspel retour tot in het perk.

De formaties van opslagers Marten Bergsma, Tjisse Steenstra en Gert-Anne van der Bos gaan de komende weken naar alle waarschijnlijkheid de prijzen verdelen. Het partuur van Enno Kingma toonde zich gisteren een gevaarlijke outsider. Met de sterke opslag van Kingma en Van Zwieten en de krachtige en handige Van der Schoot in de gelederen kan deze formatie het de gevestigde orde zeker lastig gaan maken.

De volgende afspraak van de heren hoofdklassers staat gepland in Stiens komende zondag. Het kaatsspektakel in Heerenveen belooft veel goeds voor de rest van het seizoen.
 
Masters Heerenveen, 8 partuur v.f.
Heerenveen – 1. Marten Bergsma (K), Minnertsga, Dylan Drent, Harlingen en Hendrik Kootstra, Minnertsga; 2. Enno Kingma, Leeuwarden, Kees van der Schoot, Sexbierum en Menno van Zwieten, Heerenveen.

Cijfers: Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 2. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-1 en 6-6; 3. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 3-5 en 4-6; 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 6. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 5-0 en 6-2; 7. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 8. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-2 en 6-4.
Halve finale: 1. Marten Bergsma c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-2 en 6-4; 5. Enno Kingma c.s. – 7. Jelle Attema c.s. 5-5 en 6-4.
Finale: 1. Marten Bergsma c.s. – 5. Enno Kingma c.s. 5-4 en 6-2.
 
 

Interview met Kees van der Schoot

IMG_0975

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers