contact zoeken wedstrijden

Bauke Triemstra beklimt de troon in Holwerd

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

DSC_2900

Op papier behoorde de formatie van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hans Wassenaar tot de favoriete parturen op de eerste partij van het seizoen in Holwerd. VvV Concordia opende met snel handelen opnieuw het kaatsseizoen van 2021. In 2019 was dat ook het geval.  De vereniging huldigt het principe van het ene jaar een vrije formatiepartij en het volgende jaar een door-elkaar-loten partij. Deze keer dus een door het lot bepaalde partij.
 
Het partuur was favoriet omdat zowel Dylan Drent als Hans Wassenaar tot de drie topparturen behoren in de vrije formatie. Dat de tegenstanders in de finale het trio Tjisse Steenstra, Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra waren mocht ook geen verrassing heten want ook hier twee kaatsers die tot de topparturen behoren. Dat de finale echter zo eenzijdig zou verlopen was dan wel weer een verrassing.
 
Het leek lange tijd op een afstraffing en in een gewoon kaatsseizoen zouden de eerste mensen al met de tuinstoel naar de uitgang zijn gelopen. Maar dit seizoen is zo kort dat het motto was blijven zitten waar je zit want het mag weer. Bij een 3-0 achterstand nam een moedeloze Hoekstra de beslissing om te gaan balkeren want het alternatief heette Steenstra in het voorperk. Niettemin stoomde het trio Triemstra gewoon door naar die vijf eersten.
 
Toen Wassenaar op 5-0 en 6-6 de kaats niet kon passeren ging er nog niemand op de banken staan. Pas bij 5-2 werd de waakvlam van de hoop op toch nog een spannende partij wat aangewakkerd. Cruciaal zou die 5-3 kunnen worden want dan zou de druk voelbaar worden bij het trio Triemstra. Zijlstra lag, weliswaar tien kilo lichter, voor de kaats toen de bal zijn richting uitging.  Op onbegrijpelijke wijze ging die bal tussen de benen door voorbij de kaats. De toch al wisselvallige Zijlstra wenste zich op dat moment het liefst aan boord van de laatste boot naar Ameland.
 
Het was echter vooral Steenstra die ervoor gezorgd had dat zijn partuur in de finale stond. Want het perk Hoekstra-Zijlstra draaide stroef met enkele krachtige uithalen van Zijlstra, dat dan wel weer. Het perk Drent-Wassenaar oogde beter en vooral degelijker zonder tot grote hoogtes te stijgen. Dat hoefde zaterdag ook niet met de vaste roerganger Bauke Triemstra. Af en toe had Triemstra even een serie missers zoals in de halve finale tegen het verrassende partuur Haye Nicolay, Pieter Jan Plat en Menno van Zwieten. Maar daar vloeide geen bloed uit. Op de zes stond het vizier op scherp bij Triemstra. Op 5-4 en 6-4 miste Nicolay voor de negende keer het perk.
 
Het lot had Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra toevallig bij elkaar gebracht. Trainingsmaat Patrick Scheepstra was de derde maat. De latere winnaars waren in de tweede omloop net even scherper bij de 6-6 met een hoofdrol voor Bauke Triemstra. Op 5-3 en 6-2 viel het doek voor het illustere oranje duo.
 
,,Je ha rêst en frijheid yn ‘e holle’’, zo zegt Bauke Triemstra en dat gedroomde evenwicht komt door de geboorte van een dochter. Nu achteneenhalve maand geleden. ,,As je gjin bern ha, dan witte je ek net wat je misse. Mar as se der binne dan snapst net hoe’st der oait sûnder koest.’’ Een mooie uitspraak van een gelukkig mens. Maat Wassenaar kan het bevestigen met een zoon van nu anderhalf jaar. ,,Ik ha my hjoed wat rêstich hâlden, de oare beide ha lawaai genôch, oars wurdt it wat oer de top. Mar ik ha wol moai omlopen makke, want it is mar in skoftsje nei de PC.’’
 
Bovendien staat zijn vrije formatiepartuur er goed op met twee finalisten. Maar of dat oogsten in Heerenveen betekent blijft natuurlijk afwachten. Voor het outsiderspartuur van Bauke Triemstra betekent de riante vorm van hun opslager goed nieuws. Wat vrijheid en evenwicht in het hoofd niet vermag.
 
Uitslag Holwerd: 1. Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie) (koning), Dylan Drent (Harlingen) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Allard Hoekstra (Franeker) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Haye Jan Nicolai (Britsum), Pieter Jan Plat (Leeuwarden) en Menno van Zwieten (Heerenveen)
 

Cijfers Holwerd

Eerste omloop: Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Evert Pieter Tolsma – 2. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hans Wassenaar 4-5 en 06; 3. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Patrick Scheepstra – 4. Auke Boomsma, Sip Jaap Bos en Sjoerd de Jong 5-0 en 6-4; 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Pieter Jan Leijenaar – 6. Peter van Zuiden (Marten Bergsma als vervanger), Renze Hiemstra en Riemer Hoekstra 5-5 en 6-4; 7. Remmelt Bouma, Hyltje Bosma en Laas Pieter van Straten – 8. Tjisse Steenstra, Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra 0-5 en 4-6; 9. Jelle Attema, Sip Jaap Bos (bijgeloot) en Hendrik Kootstra; 10. Haye Jan Nicolay, Pieter Jan Plat (bijgeloot) en Menno van Zwieten. Tweede omloop: 2. Bauke Triemstra c.s. – Gert-Anne van der Bos c.s 5-3 en 6-2; Enno Kingma c.s. – 8. Tjisse Steenstra c.s. 4-5 en 4-6; 10. Haye Jan Nicolay staand nummer. Halve finale: 2. Bauke Triemstra c.s. – 10. Haye Jan Nicolay c.s. 5-4 en 6-4. Finale: 2. Bauke Triemstra c.s. - 8. Tjisse Steenstra c.s. 5-2 en 6-6.

DSC_3092

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers