contact zoeken wedstrijden

Verduidelijking pilot 'eerste fout is bepalend'

Tijdens de AV op 20 mei is de pilot 'eerste fout is bepalend' aangenomen. Er heerste namelijk snel onbegrip en discussie bij beginnende jonge kaatsers over het slaan op een bal. 

Foto: Lieuwe Bosch

Doel/aanleiding
Er heerst snel onbegrip en discussie bij beginnende jonge kaatsers over het slaan op een bal. Daarnaast moet beslist worden of een armbeweging wel of niet zichtbaar was. Werd er wel of niet op een bal geslagen?

Dit kan eenvoudiger. Tijdens de ALV van de KNKB is een voorstel ingediend welke door algemene stemmen is  aangenomen.

Categorieën
De pilotregel wordt 1 seizoen doorgevoerd en is geldig voor de categorieën, op alle niveaus:
- Kabouters
- Welpen
- Pupillen
Na seizoen 2021 volgt een evaluatie.

Essentie
De essentie is eenvoudig: de eerste fout telt!
Een bal zit wel of niet, ongeacht of een perkspeler erop slaat met of zonder stuit. 1e fout telt
De bal is kwaad of niet, ongeacht of de speler op de bal slaat. 1e fout telt

Voorbeelden
Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt niet geraakt. Punten naar perkpartij

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt niet over de voorlijn.
Punten naar perkpartij

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt wel over de voorlijn.
Punten naar perkpartij.

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt niet
geraakt en valt voor het perk. Punten naar perkpartij

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt wel
geraakt en komt niet over de voorlijn. Punten naar opslagpartij

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn’e flecht’), de bal wordt wel
geraakt en komt wel over de voorlijn. Kaats, kwaadslag of bovenslag

Bovenstaande voorbeelden gelden uiteraard ook voor een bal welke buiten iedere perklijn (zijlijn,
achterlijn) gaat.


-Bij een dreigende kwaadslag, de bal gaat hoog naar de zijlijn, kaatser probeert te retourneren mist
en de bal valt kwaad. Kwaadslag

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers