contact zoeken wedstrijden

We gean los!

Foto: Lieuwe Bosch
Video: KNKB Media

We gean los!
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet gecommuniceerd over versoepelingen van de coronamaatregelen. Gelukkig gaat het de goede kant uit! De nieuwe maatregelen geven ruimte om kaatswedstrijden voor de jeugd buiten de eigen vereniging op te starten. Wij zijn zeer verheugd dat we de wedstrijdsport vanaf 5 juni stapsgewijs op kunnen starten.
 
Protocollen
Klik hier voor het meest recente Protocol Verantwoord Sporten dat per zaterdag 5 juni 2021 geldt.
De KNKB heeft het algemene protocol kaatsspecifiek (klik hier) gemaakt. Dit zijn de richtlijnen die gevolgd moeten worden. 
 
Opstarten wedstrijden
Met ingang van woensdag 9 juni 2021 willen wij de reguliere wedstrijdagenda (conform afspraken ALV) voor de jeugd opstarten. Voor de senioren geldt vooralsnog een ingangsdatum van 30 juni 2021. Hiermee zal de start van het kaatsseizoen voor de senioren naar alle waarschijnlijkheid vrijdag 2 juli 2021 zijn. Mogelijk dat deze datum door verdere verruimingen nog wordt aangepast. In dit geval zullen wij de seizoenstart voor senioren eerder opstarten. Hierbij wordt een voorbereidingstijd van 14 dagen aangehouden.
 
Wedstrijdagenda en NK’s
De vastgestelde wedstrijdagenda wordt gevolgd. Op onze website is de actuele agenda te raadplegen.
Met prioriteit worden de NK’s die in de reguliere planning al zijn verlopen opnieuw ingepland. Tevens wordt voor de NK’s die gepland stonden in juni gezocht naar een alternatieve datum. Dit om rekening te kunnen houden met een redelijke voorbereidingstijd voor zowel de organiserende vereniging als de kaatsers. Tevens zien wij graag dat publiek en daarmee ook de ouders welkom zijn bij de NK’s. Dit is niet mogelijk in juni. Wij realiseren ons dat mogelijke vakantieplanningen worden doorkruist. Door het bijzondere verloop van het kaatsseizoen 2020 en 2021 moeten wij helaas besluiten om dergelijke maatregelen te nemen.
 
Informatiebijeenkomst
Voor de startende verenigingen en federaties wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Hiervoor worden zij apart uitgenodigd. Deze bijeenkomst wordt voor een select groepje verenigingen georganiseerd omdat de verwachting is dat we gedurende de komende weken met aangepaste regelgeving te maken krijgen.
 
Wij rekenen op een ieders medewerking, met elkaar kunnen we er nog een mooi seizoen van maken.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers