contact zoeken wedstrijden

Bij groen licht overheid ‘kinne wy los’

Tekst: Rynk Bosma
Foto en Video: KNKB Media

41 verenigingen waagden zich op donderdag 20 mei voor het camera-oog van de computer om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de KNKB. ‘Mei de gong der yn’, zo lijkt het grootste voordeel van digitaal vergaderen. Een presentatie van een beperkt kaatsseizoen met meevallers en tegenvallers.
 
Met een ledenaantal van 9.693 was het onder de grens van tienduizend leden gezakt. ‘Soarchelik’ noemt directeur Marco Hoekstra deze daling. Maar relatief vergeleken met de jaren zonder corona viel het toch ook weer mee. Want ook vorig jaar schreef de administratie van het aantal leden rode cijfers, tenminste als je de grens van 10.000 leden als norm neemt. 
 
Met de cijfers vanaf het jaar 2017 op papier dan valt de daling in 2021 nog alleszins mee als je de gesel van corona er bij betrekt. In 2017 waren het 11.180, twee jaar later was dat gezakt naar 10.045 leden en pas in 2020 daalde het aantal naar 9.709 en nu dus 9429 leden. Met de kanttekening dat die daling onder de 10.000 inzette in het eerste coronajaar. Ook kan gezegd worden dat het aantal leden de laatste jaren moeilijk vast te stellen is omdat niet alle leden altijd worden opgegeven. Kortom het registratiesysteem is nog niet waterdicht.
 
Daar stond echter een ander positief cijfer tegenover, de begroting kon met een positief saldo van 1686 euro worden afgesloten. Zo vertelde de debuterende penningmeester Anita Palma. Een positief saldo onder andere dankzij de welwillende houding van veel sponsors, dat wilde Palma, maar ook Hoekstra wel met nadruk noemen.
 
Volgens Hoekstra is het nu een kwestie van wachten op groen licht van de overheid en ‘kinne wy los’ met een voorbereidingstermijn van veertien dagen. Zeker als het gaat om partijen uit de hoofdklas die wat meer voorbereidingen eisen. Dus kun je ook 2021 een onvolledig kaatsjaar noemen. Met als bijzonderheid dat er dit jaar wel plannen bestaan om diverse NK’s te organiseren en dat er eind oktober een Europees Kampioenschap (EK) voor de jeugd wordt gehouden in Franeker.
 
Kennelijk is het veel mensen ontgaan dat er wel degelijk sprake is van het houden van NK’s. Beter gezegd, er wordt misschien een Bond en een Jong Nederland gehouden. Maar dan later in het seizoen en dan doemt de grote broer amateurvoetbal ook weer op vanwege de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de voetbalvelden aan de Hertog van Saksenlaan.
 
Hoekstra noemt als datum zaterdag 28 augustus of mogelijk zaterdag 4 september. Twee dagen op de zaterdag die het evenement op pinkstermaandag moeten doen vergeten. Voorlopig hangt alles nog een beetje halverwege wolkendek en begane grond. Want het inmiddels hongerige voetbalseizoen van de amateurs hoopt dan ook weer te starten en het is begrijpelijk dat koning voetbal dan redeneert volgens het principe dat het hemd toch nader is dan de rok.
 
Over andere, vergelijkbare sporten gesproken, Willem Miedema verrichtte in het kader van zijn opleiding een benchmarkonderzoek waarbij het verschillende sporten met elkaar vergeleek. Benchmark is een manier om de prestaties van de verschillende sporten met elkaar te vergelijken. De conclusie is dat de kaatssport ‘mijlenver’ achterloopt bij andere sporten. Een klankbordgroep met daarin onder andere Jelmer Siegersma moet hier verandering in brengen. Met als speerpunt de invoering van het nieuwe ledenadministratiesysteem.  Een systeem waarin iedereen met elkaar kan communiceren met een individuele toegang voor alle leden.  
 
Dat het vorig jaar een ander jaar was op de kaatsvelden werd onder andere bewezen door hoofdklassewedstrijden in Hommerts-Jutrijp, Reduzum en Easterlittens. Reden voor beide laatstgenoemde kaatsverenigingen om in een open brief voor te stellen om af te stappen van vaste tradities met betrekking tot het toewijzen van wedstrijden van heren hoofdklas en dames hoofdklas. Natuurlijk met uitzondering van de klassiekers. Beide verenigingen hebben recht van spreken omdat zij vorig jaar meer moed hadden dan een aantal ‘klassieke’ kaatsverenigingen. Misschien dat rouleren binnen de federatie van de regio naar het model van de ooit zo vermaarde Waterpoortpartij een idee is.
 
Wel moeten kaatsverenigingen bij het organiseren van kaatswedstrijden voor heren en dames hoofdklassers rekening houden met het vooraf aanmelden bij de regionale gemeentes. Bij het houden van jeugdwedstrijden ligt het allemaal wat soepeler. Maar als er een feesttent bijkomt, dan wordt een wedstrijd al gauw bestempeld als een evenement en dat betekent toch strengere voorwaarden.
 
Verschillende keren kwam de beeldspraak ‘stip op de horizon’ ter sprake als een volgend doel om naar te streven. Voor voorzitter Wigle Sinnema was die opnieuw geformuleerde doelstelling reden om zich aanvankelijk niet meer beschikbaar te stellen als voorzitter. Nu alles een beetje op orde is bij de KNKB, zou een opvolger die stip via beleid naderbij moeten brengen. Omdat een anoniem gebleven kandidaat zich op het laatste moment toch niet beschikbaar stelde, blijft Sinnema nog een jaar voorzitter van de KNKB. 
 
Tijd dus voor het HB om een opvolger te zoeken. Maar eerst maar even naar die horizon kijken, niet naar die stip, maar naar groen licht. Want het ‘Wy kinne los’ heeft voor veel kaatsers en kaatssters nu de allure van ‘It sil heve’.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers