contact zoeken wedstrijden

Directeur KNKB Marco Hoekstra: " we wolle graach keatse "

De KNKB heeft helaas moeten besluiten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 4 juni 2021 op te schorten.

‘Hjir sille we ús de kommende wiken op rjochtsje moatte’ aldus KNKB directeur Marco Hoekstra. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaand uitgangspunt met het zogenaamde ‘nee, tenzij’-principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsbesluiten.

Directeur Marco Hoekstra legt het besluit uit. 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers