contact zoeken wedstrijden

​Geen officiële kaatswedstrijden tot 4 juni 2021

De KNKB heeft helaas moeten besluiten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 4 juni 2021 op te schorten. De KNKB is van mening dat er binnen de huidige regelgeving nog geen ruimte zit in het opstarten van de wedstrijdsport.
Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘Coronavirus en sport’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten binnen de plaatselijke kaatsverenigingen.

‘Hjir sille we ús de kommende wiken op rjochtsje moatte’ aldus KNKB directeur Marco Hoekstra. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaand uitgangspunt met het zogenaamde ‘nee, tenzij’-principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsbesluiten.

Uiteraard worden de aangesloten verenigingen intensief betrokken bij de mogelijke opstart van het kaatsseizoen. In samenhang met dit bericht zijn alle verenigingen, federaties, kaatsers, kaderleden en sponsoren geïnformeerd.

Door de latere start van het kaatsseizoen is besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar 20 mei 2021. 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers