contact zoeken wedstrijden

Marrit Zeinstra koningin Frouljus PC

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma

Met overmacht won het toch favoriete partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra in de finale van concurrent Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker. Voor zowel Zeinstra als Sijbrandij was het de eerste keer maar de druk die dat gewoonlijk met zich meebrengt ontbrak in Weidum geheel.
 
En dat had natuurlijk met verloop van de partij te maken die eigenlijk nooit spannend wilde worden. En op spannende momenten bedenk je plotseling dat je het nog nooit gewonnen hebt. Zo ver kwam het niet, na een spel voorsprong voor de dames in het rood werd de spanning voor even teruggebracht op 2-0 en 6-6 toen Scheepstra de kaats niet kon passeren.
 
Het sein voor een spannende partij maar dat wilde het maar niet worden. Het kruit in het perk van Van der Leest en Bakker lag op het kerkhof en de pogingen om het weer tevoorschijn te toveren mislukten. Want ‘it gefoel fan it wol’ ontbrak bij de twee perkspelers. Terwijl zij in principe toch riant konden leunen op de daadkracht van Tuinenga.
 
Het duurde niet lang of Zeinstra stond al voorin als Tuinenga aan de opslag stond. De gedachte was dat zij beter bij de gevreesde platte bal kon dan de langere Scheepstra. Het waren tactische manoeuvres in de marge want de essentie was natuurlijk dat er geen enkele bal over de kantine ging om het opslagduo Scheepstra -Sijbrandij te ontmoedigen. De goede wil liep vast in het moeras van onvermogen en werd er een keer een bal beter geraakt dan was de uitblinkende Zeinstra op de boven er als de kippen bij om de kaats te verkorten tot een niemandalletje.
 
Zeker met een perk als Scheepstra-Zeinstra. Scheepstra sloeg een vijftal ballen boven waarvan die op 2-1 en 6-6 wel erg nuttig was. Op 4-1 en 6-6 sloeg Van der Leest bewust een royale kaats die door Tuinenga werd verzilverd op 6-6. Je zag de blauwhemden denken van dit is de weg die bewandeld dient te worden. Maar ja, goede wil alleen is niet genoeg om een strijdplan uit te voeren.
 
Toen Margriet Bakker op 4-2 en 6-2 in het perk miste was de partij gelopen. Op 5-2 en 6-2 retourneerde Scheepstra tot in het perk en kon het feest beginnen voor met name Sijbrandij en Zeinstra. Eindelijk die PC gewonnen. En dan na afloop ook nog die moedige en enig juiste beslissing van Zeinstra uit te roepen tot koningin. Die rode loper had Zeinstra eigenhandig in de halve finale al uitgerold tegen het verrassende partuur van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma.
 
‘Se hienen in plan’, zo zei iemand. En dat plan was eenvoudig, geen missers aan de opslag, alleen De Haan had een misser en verder met kaatsen slaan de eersten binnen hengelen. Voeg daarbij het matte optreden van de rode brigade en de 5-4 is verklaard. En dan was daar natuurlijk een uitblinkende Zeinstra op de boven en in het perk met zeven ballen boven. Op 5-4 en 2-6 retourneerde Zeinstra fraai tot voor de kaats.
 
Vijf eersten gelijk en het geloof werd twijfel bij het trio De Haan. Immers halverwege had Broersma twee keer nagelaten een te kleine kaats te passeren. En als je dan toch met 5-4 voorkomt dan treedt vaak de verlamming van het besef ‘wy kinne winne’ op. Broersma begon overigens voortvarend met een zitbal in dat laatste eerst. Het werd 6-4 en dan passeert Zeinstra de kaats.
 
Het partuur Tuinenga kende alleen maar moeizame partijen op weg naar de finale. Tegen Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol werd het noodlot geregeld getart. Krol was de uitblinker die af en toe voorin ging als Tuinenga opsloeg. Ilse stelde toen al haar kandidatuur voor de hoogste eer, mocht haar partuur het winnen. De 5-3 voorsprong verdwijnt als Bakker op 2-6 kwaad slaat en Krol een eerst later boven slaat. Vijf eersten gelijk dus en op 6-0 slaat Van der Leest de kaats voorbij terwijl Dijkstra vast en zeker haar acht opslagmissers achteraf zal betreuren.
 
In de volgende omloop scheerde trio Tuinenga op vijf centimeter langs de uitschakeling tegen Wybrig Bakker, een uitblinkende Fiera de Vries en Corrie Kroondijk. De stand is 5-4 voor het partuur van Bakker als de diepe opslagbal van Bakker op 6-6 vijf centimeter kwaad valt. Het wordt 5-5 en dan is het leed geschied voor Bakker als zij op 6-2 het perk mist. 

Uitslag PC Weidum:  1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen) (koningin); 2. Ilse Tuinenga (Franeker), Margriet Bakker (Easterlittens) en Imke van der Leest (Easterein); 3. Annet de Haan, (Sint Annaparochie), Lotte Delgrosso (Minnertsga) en Annelien Broersma (Leeuwarden).
 
Cijfers Weidum. Eerste omloop: 1. Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer – 2. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum 5-4 en 6-4; 3. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga – 4. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma 2-5 en 2-6; 5. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra – 6. Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma 5-0 en 6-2; 7. Inge Jansma, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg – 8. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra 5-2 en 6-6; 9. Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker – 10. Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol 5-5 en 6-0; 11. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries – 12. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma 5-2 en 6-4. Tweede omloop: 1. Aletta van Popta c.s. - 4. Annet de Haan c.s. 2-5 en 6-6; 5. Nynke Sijbrandij c.s. - 7. Inge Jansma c.s. 5-0 en 6-4; 9. Ilse Tuinenga c.s. - 11. Wybrig Bakker 5-5 en 6-2. Halve finale: 4. Annet de Haan c.s. - 5. Nynke Sijbrandij c.s. 5-5 en 4-6; 9. Ilse Tuinenga c.s. staand nummer. Finale: 9. Ilse Tuinenga c.s. - 5. Nynke Sijbrandij c.s. 2-5 en 2-6.
 

Marrit 1

Uitslagen 1e lijst

1. Aletta van Popta, Mintje Meintema, Miranda Scheffer 
2. Sietske Okkema, Jeska Terpstra, Martzen Deinum
5 - 4 6-4

3.Andrea Kroes, Sigrid de Jong, Marije Hellinga 
4.Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma
2 - 5 2 - 6
      
5.Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra 
6.Serena Hovenga, Amarins de Groot, Aluca Bouma 
5 - 0 6 - 2


7.Inge Jansma, Elly Hofman, Ineke van der Ploeg 
8.Roelie Kroondijk, Klasine Huistra, Jennie Terpstra
5 - 2 6- 6
 
9.Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Imke van der Leest 
10.Tineke Dijkstra, Marte Altenburg, Louise Krol
 5-5 6-0

11.Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Fiera de Vries 
12.Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Harmke Siegersma
5-2 6-6

 

Uitslagen 2e lijst

1. Aletta van Popta, Mintje Meintema, Miranda Scheffer 
4.Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma
2- 5 6-6

5.Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra 
7.Inge Jansma, Elly Hofman, Ineke vd Ploeg
5-0 6-4

9.Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Imke van der Leest 
11.Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Fiera de Vries 
5-5 6 - 2

Halve finale

4.Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma
5.Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra 
5-5 4-6

FINALE

9.Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Imke van der Leest 
5.Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra 

2-5 2-6

Marrit 2
Manon 2
Marrit 3

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers