contact zoeken wedstrijden

Parturen voor de Frouljus PC

Het was ook dit jaar een spannende strijd voor de plaatsing van de Frouljus PC. Dit jaar geldt de stand na de acht dit jaar gespeelde vrije formatie wedstrijden.

Dit betekent dat de volgende parturen zich hebben geplaatst voor de belangrijkste wedstrijd voor de dames hoofdklasse die volgende week zondag in Weidum wordt gespeeld.

1) Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker
2) Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra
3) Tineke Dijkstra, Marte Altenburg, Louise Krol
4) Anne-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Harmke Siegersma
5) Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Fiera de Vries
6) Andrea Kroes, Sigrid de Jong, Marije Hellinga
7) Sietske Okkema, Jeska Terpstra Marzen Deinum
8) Serena Hovenga, Amerins de Groot, Aluca Bouma
9) Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma
10) Roelie Kroondijk, Klasina Huistra, Jennie Terpstra
11) Inge Jansma, Elly Hofman, Ineke van der Ploeg
12) Aletta van Popta, Mintje Meintema, Miranda Scheffer
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers