contact zoeken wedstrijden

‘Feroaring fan lucht’ op De Waaie

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Probeer iets nieuws in de kaatssport en je krijgt een onthaal alsof je als schepper van deze wereld op deze bewolkte zaterdag op De Waaie hebt aangekondigd dat de zon per uitzondering vandaag in het oosten zal ondergaan. Voor fotograaf Marty Slager wel handig trouwens want die mededeling bespaart hem in de avonduren een reis naar Zwarte Haan om de zo feestelijk getooide zon fraai te vereeuwigen boven het water. Je had zaterdag met een beetje goede wil wel een krat azijnflessen kunnen vullen terwijl er toch wel lichtpunten waren.
 
‘Feroaring fan lucht’ dus op De Waaie. Nee die planning van de finale tussen de parturen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra tegen het toch favoriete trio Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra had met de wijsheid van achteraf beter gekund. Want de winnaar mag toch als laatste van het veld, dat was zo en dient zo te blijven. Aan de andere kant voldeed het experimentele concept van acht parturen op een vrije formatiepartij voor heren hoofdklassers aan de verwachtingen van de initiatiefnemers. Dat zijn HB-lid Durk Kuperus en (tijdelijk) bestuurslid Richard Miedema van Drie Spul is út.
 
De inzet was meer omlopen voor de parturen die doorgaans maar eenmalig een partij kaatsen als het lot tegenzit. Nu mochten de verliezers van de eerste omloop zich opmaken voor een herkansing om dan uiteindelijk synchroon aan de echte finale een eindstrijd om de derde prijs te kaatsen. Zoals gezegd de timing van de afloop had beter gekund. Maar meer omlopen maken voor andere parturen dan de topparturen kan als doelstelling geslaagd genoemd worden.
 
Beide mannen hopen op een passend vervolg en het wedstrijdverloop in de winnaarsronde kan qua spanning (opnieuw) wel een kontje gebruiken. En dan is nog een partij voor het publiek wel een mooie afleiding. Want de partij van het trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra tegen het ‘onthoofde’ partuur van Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar kon wel wat nevenafleiding gebruiken. Veteraan Johan van der Meulen mocht het na vier jaar afwezigheid weer eens proberen. Menno van Zwieten had corona gerelateerde klachten en had zich afgemeld.
 
Wassenaar nam de eerste opslag over terwijl Van der Meulen verdienstelijk opsloeg. Maar het was wel de tweede omloop. Als je alles op een rijtje zet, dan was Wassenaar aan de opslag de verliezer. Op 2-1 en 6-6 riep een moedige Johan Hiemstra ‘overlopen’ en dat hoefde hij later niet te doen op 3-2 en 6-0, 4-2 en 6-4 en 5-2 en 6-2 want alle keren miste de opslag van Wassenaar de juiste richting.
 
 

DSC_2923

Gapen troef dus, en dan is die nevenpartij een welkome afleiding. Dat geeuwen was trouwens per uitzondering snel voorbij toen het partuur van Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en een geduchte Patrick Scheepstra riant door de partij wandelden naar een 5-2 voorsprong. En dat tegen Bergsma, Drent en Kootstra. Deining genoeg trouwens onderweg met als centraal probleem ‘hou die kwaadpaal eens stil’. De een zag de bal kwaad, de ander weer niet, dus werd het even ouderwets vergaderen aan de zijlijn.
 
Je kijkt naar een 5-2 en 4-0 voorsprong voor het trio Triemstra en je bedenkt dat het plakwerk aan het rechterbovenbeen van Kootstra toch niet echt helpt. Op 4-6 slaat Drent zijn partuur wakker met een bovenslag, in de volgende twee eersten schraapt het partuur Triemstra twee punten bijelkaar. Dus wordt het 5-5. En dan heb je Bergsma aan de opslag. Drie keer opslaan, de magie van een ‘hardhitter’. Eerste bal zelf retourneren in het perk, vervolgens een onverwerkbare bal gevolgd door een kwaadslag van Scheepstra. Kijk dan ben je al aardig op weg. Een al te vermetele bal voor en vervolgens een kleine kaats die Drent met een bovenslag passeert.
 
Als je dit overleeft dan overleef je als partuur alles. Nu was het in die finale tegen de oranjehemden bepaald niet een kwestie van overleven. Daar was de brigade van Bergsma veel te goed en te sterk voor. Met de wedstrijdspanning als eerste slachtoffer. En dan is het in een iets eerdere planning wel handig dat je wordt afgeleid door de verliezersronde. Hoewel, wat te denken van de stand 4-1 en 4-4 met een kleine kaats die Drent achter zijn rug om voorbij slaat. Dat is voor elke tegenstander ontmoedigend, en zeker voor een trio dat enkele weken geleden zijn eigen moraal in de media te grabbel gooide.
 
Op 5-2 kwam er een voorspelbaar einde aan de partij toen Van der Bos de bal buiten de lijnen bracht. Bijna net zo voorspelbaar als de koning van de dag, Marten Bergsma.

Uitslag Sint Annaparochie: 1. Marten Bergsma (Minnertsga) (koning), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. Gert-Anne van der Bos, (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie)  en Tjisse Steenstra (Bitgummole); 3. Remmelt Bouma (Weidum), Bauke Dijkstra (Easterein) en Willem Heeringa (Tzummarum)
 
Cijfers Sint Annaparochie: eerste omloop: 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 2. Auke Boomsma, Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra 5-2 en 6-2; 3. Johan van der Meulen (in plaats van Menno van Zwieten), Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-0; 5. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa - 6. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Patrick Scheepstra 2-5 en 2-6; 7. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 8.  Youri de Groot (vervanger Jelte-Pieter Dijkstra), Gabe Jan van Popta (vervanger Hendrik Jan van der Velde) en Pieter Jan Leijenaar. Halve finale winnaars: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 3. Johan van der Meulen c.s. 5-2 en 6-2; 6. Bauke Triemstra c.s. – 7. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 2-6. Halve finale verliezers: 2. Auke Boomsma c.s.- Haye Jan Nicolay c.s. 5-4 en 6-6; Remmelt Bouma c.s. – Youri de Groot c.s. 5-3 en 6-6. Om derde prijs: 2. Auke Boomsma c.s. – 5. Remmelt Bouma c.s. 5-5 en 2-6. Finale:  1. Gert-Anne van der Bos c.s. - 7. Marten Bergsma c.s. 2-5 en 6-6.
 

DSC_2977

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers