contact zoeken wedstrijden

Partuur Sijbrandij maakt indruk in Wergea

Tekst en foto: Bouke Poelsma

Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra hebben in Wergea hun vierde overwinning van het seizoen geboekt. In de finale waren ze met 5-2 en 6-6 te sterk voor Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker. Op die stand plofte de diepe opslagbal van Ilse Tuinenga neer op de achterlijn van het perk.

Nynke, Manon en Marrit schoten in de finale uit de startblokken. Ze wisten dat Ilse, Imke en Margriet al twee zware omlopen in de benen hadden en wilden daar meteen van profiteren. Nynke en haar maten slaagden in die opzet. Ze kwamen al snel met 3-0 voor. In het eerste eerst behield Nynke op 6-6 de kaats, in het tweede eerst sloeg Manon op 6-4 boven en in het derde eerst sloeg Nynke op 6-6 een zitbal. Nynke, Manon en Marrit hadden het initiatief en zagen hun voorsprong nooit meer in gevaar komen.

‘Nieuwe dynamiek’
Ilse, Imke en Margriet gaven niet op en bleven door de buitenslag van Nynke op 3-0 en 4-6 en de zitbal van Ilse op 4-1 en 6-6 in de partij. Nynke, Manon en Marrit waren in Wergea echter een maatje te groot en lieten maar weinig steken vallen. In drie gespeelde partijen kregen ze slechts vier eersten tegen. Op dit moment vormen zij het meest complete en veelzijdige partuur in de dames hoofdklasse. Voorinse Manon – die wat last had van een bezeerde hand – kon de tweede opslag met een gerust hart overlaten aan Marrit. “We kaatsen dit jaar voor het eerst samen. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek. We hebben even aan elkaar moeten wennen”, zo vertelde Manon na afloop.

Masterclass
Dat gewenningsproces lijkt na de masterclass in Wergea inmiddels wel te zijn voltooid. De in de rode shirts gehulde dames waren niet ‘te bekeatsen’. Ze hebben dan ook alle reden om het restant van dit bijzondere kaatsseizoen met vertrouwen tegemoet te zien. “Gelukkig staan er nog een paar mooie partijen op de agenda. We hebben er heel veel zin in”, aldus Manon.
In aanloop naar de Frouljus PC zullen Nynke, Manon en Marrit hun concurrenten niet onderschatten. Daar hebben ze ook geen reden toe. Tegenover vier overwinningen staan immers ook vier kleine premies. Het is dus zeker niet zo dat ‘Nynke-en-dy’ met harde hand regeren.

Onverwachte ommekeer in halve finale
Het partuur van Ilse, Imke en Margriet wist ternauwernood de finale te bereiken. In de halve finale was uitschakeling nabij tegen de sterk kaatsende Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol. Bij 5-3 en 6-2 in het voordeel van Tineke, Marte en Louise wees eigenlijk niets op een ommekeer. Op die stand passeerde Imke de kaats, waarna Ilse twee zitballen produceerde. Tineke, Marte en Louise kwamen daarna niet meer aan kaatsen toe, pakten nog maar 2 punten en moesten de overwinning alsnog aan Ilse, Imke en Margriet laten: 5-5 en 6-0.

Invalbeurt
Hoewel ze er met haar maten in de finale niet aan te pas kwam, was Imke van der Leest (34) blij om weer op het veld te staan. Nadat ze vorig jaar afzwaaide, besloot ze na enige bedenktijd Sjanet Wijnia te vervangen. “It is eins wol wer hiel leuk om hjir te keatsen. Dat gefoel ha ik dochs wol mist”, zo vertelde ze.
Het verlies in de finale stemde haar zeker niet somber. Ze wist waar het aan schortte en ze kijkt er naar uit om zich de komende weken met haar maten te verbeteren. “We moatte nei ús sels sjen. Foar ús is it saak om minder foutsjes te meitsjen en de swakte fan de tsjinstanner op te sykjen. Dizze partij nimme wy wer mei”, zo vertelde Imke, die het kaatsen graag vanuit tactisch oogpunt benadert om de zwaktes bij de tegenstander bloot te leggen.

Derde prijs
Na het zure verlies in de halve finale legden Tineke, Marte en Louise uiteindelijk beslag op de derde prijs. Het drietal won van het jeugdige partuur van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries: 5-2 en 6-2.
Zondag 13 september kaatsen de dames en heren hoofdklassenkaatsers in Franeker, op de voetbalvelden aan de Hertog van Saxenlaan. Aanvang: 11.00 uur.
 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers