contact zoeken wedstrijden

Partuur Zijlstra boekt knappe overwinning in Menaam

Tekst: Bouke Poelsma
Foto: Anne Waterlander

Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda hebben in Menaam de vrije formatiepartij voor eersteklassers op hun naam geschreven. In een spannende finale versloegen ze het op voorhand favoriete partuur van Jelle Attema, Daniël Iseger (invaller voor Lennart Adema) en Patrick Scheepstra met 5-4 en 6-4.

Met sterk en degelijk spel legden Zijlstra, Scharringa en Walda al vroeg in de partij de basis voor de latere overwinning. Het vriendenpartuur pakte het eerste eerst op 6-4 (bovenslag Paul Yde Walda) en liep vervolgens uit naar een ruime voorsprong: 4-0. “Sy keatsten hartstikke bêst”, zo moest ook Daniël Iseger (40) na afloop erkennen.
Diens partuur kwam onder aanvoering van Patrick Scheepstra nog wel terug in de partij. Scheepstra liet enkele fraaie zitballen en bovenslagen noteren. Zijlstra, Scharringa en Walda raakten er nooit van in de war, ook niet toen ze een 5-2 en 6-4 voorsprong niet wisten te verzilveren. Scharringa sloeg kwaad uit en Daniël Iseger mepte op 5-2 en 6-6 de kaats voorbij. “Wy bleaunen dêrnei ek gewoan goed keatsten”, zei Paulus Yde Walda (28).
Het was niet de finale van Jelle Attema. De opslager uit Idsegahuizum was veel te ‘ritich’ en gaf de bal halverwege de partij over aan Patrick Scheepstra. Bij 5-4 en 0-2 in het voordeel van partuur Zijlstra produceerde Attema twee opslagmissers en moest hij een bovenslag van Walda toestaan. Patrick Scheepstra deed nog wel wat terug met een mooie bovenslag, maar liet op 5-4 en 6-4 een kwaadslag noteren.
“Dizze oerwinning hienen wy net ferwachte. Mar wy ha hjoed goed en degelik keatst. We makken hast gjin fouten”, aldus Paulus Yde Walda, die op en uit een sterke indruk maakte.”Myn opslach rûn de hiele dei goed. Yn de finale stie ik ek lekker út te slaan.” De kans is groot dat zijn partuur door de overwinning in Menaam binnenkort weer acte de présence geeft op de hoofdklasse. “Dêr geane wy sûnder ferwachttings hinne. As ik hiel earlik bin, tink ik dat wy in maatsje te lyts binne foar dat nivo.”

Tweede kaatsleven
Paulus Yde Walda -  die in 2008 namens Welsrijp de Freule won -  begon vorig jaar aan zijn tweede kaatsleven. “Ik ha 5 jier lang net op nivo keatst. De stap fanút de jongeskategory wie foar my eins te grut”, aldus Walda, die daardoor als begin twintiger langzaamaan het kaatsplezier verloor en de KNKB-partijen vervolgens lange tijd aan zijn neus voorbij liet gaan. “Ferline jier bin ik mei myn freonen Simon Zijlstra en Jelle Scharringa (Freulewinnaar namens Welsrijp in 2009, red) wer begien.” De kaatsende vrienden begonnen zonder concrete doelstellingen, maar merkten al snel dat ze met hun goede en degelijke spel prima meekonden in de eersteklas. “Degelikheid is ús krêft. Wy hâlde de ballen der tusken”, aldus opslager Siimon Zijlstra (29), die naar eigen zeggen ‘foar de aardichheid’ staat te kaatsen.
Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa streken bij de eersteklassers het derde geld op. Zij verloren in de halve finale van de latere premiewinnaars. Jan Winkel maakte als scheidsrechter een goede en attente indruk. 

Harde wind
Op het kaatsveld van VvV Menaem stond zondag een harde wind. Waar de eersteklassers nog enigszins in de beschutting van de bomen kaatsten, daar hadden de tweedeklassers het een stuk lastiger met de omstandigheden. Sommige opslagers ondervonden behoorlijk wat hinder van de wind. “As it net wol dan hast as keatser lêst fan ‘e wyn, mar ast lekker stiest te keatsen dan hast nearne lêst fan”, aldus oud-topkaatser Coos Veltman, die in Menaam zag hoe zijn zoon Aizo de finale van de tweedeklaspartij bereikte. Het jonge drietal Aizo Veltman, Ignas Dijkstra en Sytse Koree won in de halve finale knap van Johan Diertens, Jacob Tijmersma en Wytze Wassenaar, maar was in de eindstrijd niet opgewassen tegen Gerrit Jan Duiven, Sjoerd Teake Kooistra en Sybren Poelsma. Bij een 5-2 en 6-6 stand maakte Sybren Poelsma met een bovenslag een einde aan de eenzijdige partij.
Redmer Zaagemans, Michel Nesse en Jan Jelle Jongsma moesten net als Diertens c.s. genoegen nemen met een derde prijs. Trio Zaagemans verloor na een 5-2 en 6-2 achterstand maar nipt van de latere winnaars: 5-4 en 6-6. Op die stand sloeg Gerrit Jan Duiven een zitbal.

DSC_8116

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers