contact zoeken wedstrijden

Toneelschrijver verliest het van realiteit

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Rynk Bosma en Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Berlzaterdagkrans

Pieken op het juiste moment is en blijft de droom van elke sporter en dus ook van elke kaatser. Tegenover de indrukwekkende kerk van Wjelsryp ligt het al even indrukwekkende kaatsveld met fraaie kantine. ‘Doarpslibben wêr’t je fan dreame’ denk je en dat gaat zeker op voor een kaatsster die er woont zoals bijvoorbeeld Tineke Dijkstra. Met op de voorkant van de kantine een grote foto met de afbeelding van Sandra Hofstra die ook in Wjelsryp woont.
 

Een toneelschrijver zou het scenario wel weten, deze twee kaatssters die ook nog toevallig in hetzelfde partuur zitten, samen met Louise Krol, laten winnen in eigen dorp. En denk dan de koets met paarden er zelf maar bij. De realiteit houdt echter geen rekeningen met zonnige dromen. Nog maar een week geleden scheurde Sandra Hofstra haar kruisband af, op zondag in Wjelsryp was Rixt Wijnia de vervangster, een dag eerder Marte Altenburg en dan komt het pieken op het juiste moment om de hoek kijken.
 
Natuurlijk, liever pieken op beide dagen, maar de eerste krans halen op een van die twee dagen is ook mooi. Dan maar Berltsum en ‘Alles kloppe’ zo zei de ijzersterke opslager Tineke Dijkstra een dag later. En dus lukte ook alles met als bijkomende zegen dat er geen enkele druk was met een toch gehavend formatiepartuur ook al waren de diensten van Altenburg meer dan welkom. De finale in Berltsum was spannend tegen het favoriete trio Ilse Tuinenga met Margriet Bakker en Imke van der Leest. Een grote naam als plaatsvervanger voor Sjanet Wijnia die op zaterdag een volleybaltoernooi had.
 
Maar grote namen maakten in Berltsum geen indruk op het partuur Dijkstra. Een vlotte 4-1 voorsprong tegen nota bene het partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra werd niet meer verkwanseld. Psychologisch was de zitbal van Dijkstra op 4-1 en 6-6 zijn gewicht in goud waard. Op 5-2 en 6-4 werd de geslaagde ouverture voor de finale met succes afgesloten toen het perk Scheepstra-Zeinstra de kaats niet passeerde.
 
Op 6-6 worden de eersten verdeeld en Dijkstra wist dat zaterdag in de eindstrijd tegen het trio Tuinenga als geen ander. ,,Se kamen elke kear in earst achter ús oan’’, zo zei Dijkstra na afloop. Een andere mooie karakteristiek van die finale was de opmerking ,,Wy hienen de bal sels yn hannen.’’ Daarmee bedoelde Dijkstra dat zij als partuur het initiatief hielden. Natuurlijk had gelegenheidscoach Sjirk de Groot gewaarschuwd na de winst op het partuur Sijbrandij: ‘Tink der om de muoilikste partij komt noch’.
 
En aan motivatie geen gebrek want van beide parturen was dit jaar nog niet gewonnen. Zoals gezegd hield Dijkstra de zes in het oog en wist vier keer het eerst op 6-6 binnen te halen. Op 4-4 en 6-4 sloeg Krol boven en een eerst later rondde Dijkstra het af op 5-4 en 6-6 met een zitbal. De derde prijs was in Berltsum voor het partuur van Nynke Sijbrandij.

Wjelsryp

Een dag later nam de realiteit de pen over van de denkbeeldige toneelschrijver. De reprise van de finale in Berltsum werd een snelle mars richting douche. Het partuur van Ilse Tuinenga mocht zondag weer rekenen op Sjanet Wijnia en het sportmoment dat alles lukt was voorbij voor de formatie van Dijkstra, deze keer met Rixt Wijnia in plaats van Hofstra.
 
Partuur Nynke Sijbrandij, toch de grote tegenstrever van het trio Tuinenga, liep opnieuw een merkwaardige koers tegen het partuur van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Tel maar op, met 4-1 voor en dan toch de tegenstander hoop geven op evenwicht. Deels dankzij de onverzettelijkheid van met name Deinum en deels te veel overtuigd van eigen winst. Op 4-4 en 6-4 passeert Deinum de kaats. Roffelt vervolgens twee ballen boven, en Terpstra volgt het goede voorbeeld met een bovenslag. Op 5-4 en 6-6 wordt de triktrak Bakker op de boven fataal want Deinum werkt de bal behendig over de boven.
 
Dat scenario van terugvechten slaagde in de eindstrijd tegen het partuur Tuinenga niet echt. Wijnia was na afloop niet helemaal tevreden over eigen optreden, maar sloeg op 4-3 en 6-4 wel mooi boven. Bakker sloeg op 5-4  en 6-6 haar vierde bal boven en overtrof daarmee haar volleyballende perkgenote ruim.
 
Nog één wedstrijd te gaan voor Wijnia en dat voelt voor haar toch wel apart. Balen omdat de PC niet kan worden gekaatst, vervelend voor haar maten en vervelend voor haar zelf. Maar Wijnia is ook realist en dat betekent dat dit scenario het gevolg is van haar keuze voor het volleybal. ,,Ik doch ek it measte foar it folleybal, fjouwer kear wyks trene. Eins kin ik fanwege de knibbel net twa dingen tagelyk.’’
 
Maar oneerlijk vindt zij het allemaal wel en dat allemaal door die coronacrisis. Op de dag van de Frouljus PC heeft zij een toernooi in Zwolle. ,,Ik sit eins no al wer hielendal yn it folleybal’’, zo bekent zij. Het is het dubbele gevoel van de teleurstelling, zowel voor Wijnia als voor haar maten. Een scenario geschreven door de realiteit en niet door een toneelschrijver.
 
Uitslag Berltsum: 1. Tineke Dijkstra (Wjelsryp), Marte Altenburg (Grou) en Louise Krol (Ee)2. Ilse Tuinenga (Franeker), Margriet Bakker (Easterlittens) en Imke van der Leest (Easterlittens); 3. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen).
 
Uitslag Wjelsryp: 1. Ilse Tuinenga (Franeker), Margriet Bakker (Easterlittens) en Sjanet Wijnia (Wommels); 2. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum; 3. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen).
 
Cijfers Wjelsryp. Eerste omloop: 1. Tineke Dijkstra, Rixt Wijnia (voor Sandra Hofstra) en Louise Krol - 2. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia 1-5 en 2-6; 3. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Simone Kootstra (vervanger Jennie Terpstra) – 4. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Bianca van der Veen (vervanger Harmke Siegersma) 5-5 en 4-6; 5. Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma - 6. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum 1-5 en 4-6; 7. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma - 8. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 1-5 en 0-6. Halve finale: 2. Ilse Tuinenga c.s. – 4. Anna-Brecht Bruinsma c.s. 5-0 en 6-2; 6. Sietske Okkema c.s. - 8. Nynke Sijbrandij c.s. 5-4 en 6-2. Om derde prijs: 4. Anna-Brecht Bruinsma c.s. - 8. Nynke Sijbrandij c.s. 2-5 en 4-6. Finale:  2. Ilse Tuinenga c.s. - 6. Sietske Okkema c.s. 4-5 en 6-6.
 
 

Margriet Bakker: “ we wiene wol klear mei dy twadde prizen “ #keatsen #kaatsen

Geplaatst door KNKB -Kaatsbond- op Zondag 23 augustus 2020

Martzen Deinum “ we sieten der ticht by “

Geplaatst door KNKB -Kaatsbond- op Zondag 23 augustus 2020

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers