contact zoeken wedstrijden

​Partuur Age van der Goot wint heren 50+

Tekst: Lijkle Spijksma
Foto: Lijkle Spijksma

In Sint Jacobiparochie was op zondag 9 augustus een partij voor heren door elkaar loten. Age van der Goot (Goënga), Ate Bierma (Stiens) en Jan de Boer (Bolsward) waren het sterkste partuur bij de door elkaar loten wedstrijd met 16 parturen bij de heren 50+ B-klasse. In de finale wonnen zij van Douwe Leijenaar (Bolsward), Jan Fokke Mulder (Dronryp) en Eddy Sjollema (Harlingen).

Kleine premies waren er voor Hans Hilarides (Sint Jacobiparochie), Piet de Groot (Midlum), Anco Elgersma (Dedgum) en Lieuwe Althof (Stiens), Simon de Groot (Midlum) en Gerke Draaistra (Stiens).Op de foto v.l.n.r.:  Ate Bierma, Jan de Boer en Age van der Goot

 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers