contact zoeken wedstrijden

Partuur Verry van der Meer eerste jongens door elkaar loten

Tekst: Lijkle Spijksma
Foto’s: Lijkle Spijksma

Partuur Verry van der Meer eerste jongens door elkaar loten
De door elkaar loten wedstrijd zaterdag in Raerd is gewonnen door Verry van der Meer (Sint Jacobiparochie), Marten Leijenaar (Exmorra) en Roman Raap (Hommerts-Jutryp). In de finale versloegen zij op 5-3 en 6-4 Jelmer Uithof (Franeker), Marten Daaf Alkemade (Dronryp) en Johan Sipma (Morra-Lioessens).

De kleine premies gingen naar de parturen Matthijs Renema (Heeg), Jan Johannes van der Kamp (Nijland), Colin Baarda (Witmarsum) en Gali-Taeke Moufakkir (Leeuwarden), Sietze Muizelaar (Franeker) en Gosse de Haan (Winsum).


Op de foto v.l.n.r.: Roman Raap, Marten Leijenaar en Verry van der Meer
V.l.n.r.:  Marten Daaf Alkemade, Johan Sipma en Jelmer Uithof


 
del jon dronryp 2

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers