contact zoeken wedstrijden

Trio Haije Jan Nicolay wint krans in Stiens

​Tekst en foto’s: Lijkle Spijksma

De vrije formatiepartij voor heren eerste klasse is zondag in Stiens gewonnen door Haije Jan Nicolay (Britsum), Jelte Visser (Sexbierum) en Elgar Boersma (Stiens). In de finale kwamen zij uit tegen Youri de Groot (Menaam), Pier Piersma (Easterlittens) en Stefan van der Meer (Baard) en wonnen de toch nog redelijk spannende partij op 5-1 en 6-6.

In de halve finale werd het partuur van Gerrit Jan Duiven (Hidaard), Sjoerd Teake Kooistra (Bolsward) en Sybren Poelsma (Dronryp) overtuigend verslagen. De partij  eindigde op 5-1 en 6-6.

De andere kleine premie was voor Lieuwe van der Werff (Koarnjum), Sip-Jaap Bos (Groningen) en Riemer Hoekstra (Ee).

Op de foto v.l.n.r.: Jelte Visser, Elgar Boersma en Haije Jan Nicolay

Stiens 2 aug. 2020 heren eerste klasse Jelte Visser, Elgar Boersma en Haye Jan Nicolay

2e prijs winnaars Stefan van der Meer, Pier Piersma, Youri de Groot

2e prijs winnaars Stefan van der Meer, Pier Piersma, Youri de Groot
2e prijs winnaars Stefan van der Meer, Pier Piersma, Youri de Groot

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers