contact zoeken wedstrijden

Jongens Dronryp winnen in Witmarsum

Tekst en foto: Lijkle Spijksma

De jongens van Dronryp Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma hebben zaterdag de afdelingswedstrijd in Witmarsum gewonnen. In de finale won dit trio op 5-1 6-2 uit tegen Steven Koster, Robin Renders en Jorrit Palma uit Tzum.
De kleine premie ging naar de jongens van Witmarsum (Jari Visser, Colin Baarda, Nick Visser) en Bitgum (Thom Dijkstra, André de Vries en Leon Wijning).

V.l.n.r.: Rick Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rutger Kumbangsila en coach.

Witmarsum 1 aug. 2020 jongens Rick Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rutger Kumbangsila en coach

Partuur Thom Stellingwerf c.s. eerste bij opstappers

Partuur Thom Stellingwerf (Gaast), Jarno Sterkenburg (Zweins) en Verry van der Meer (Sint Jacobiparochie) is zaterdag bij de opstappers als eerste geëindigd bij de jongens d.e.l. na de eerste ronde te hebben verloren bij de afdelingswedstrijd. In de finale wisten zij op 5-1 6-6  te winnen van Jelmer Uithof (Franeker), Stijn Vincken (Spannum) en Johan Sipma (Morra).
De kleine premies waren voor Redmer Wiersma (Easterein), Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier) Werner Iedema (Menaam) en het trio Mattijs Renema (Hommerts), Jurrit Osinga (Engelum) en Folkert Jelmer Visser (Morra).

Witmarsum 1 aug. 2020 jongens del Jarno Sterkenburg, Thom Stellingwerf en Verry van der Meer

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers