contact zoeken wedstrijden

René de Haan koning bij de juniorenpartij

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

Christiaan Stremler (Exmorra), Hessel Postma (Winsum) en René de Haan (Franeker) waren op het Sjûkelân het meeste constante partuur en behaalden verdiend de overwinning. In de finale werd met 5-3 en 6-0 gewonnen van Stan van der Berg (Grou), Lucas Postma (Dronryp) en Jorn Lars van Beem (Dronryp) door een zitbal van de latere koning René de Haan.
 
Hij was ook de spil van zijn partuur. Achterin en als het moest nam hij de voorbest opslag over. Bij de verliezers was het verlies vooral te wijten aan een haperende opslag. Van der Berg miste maar liefst negenmaal het perk en tweede opslager Jorn Lars van Beem mikte vier ballen buiten de lijnen. De opslag was veel beter verzorgd bij trio Christiaan Stremler. Christiaan mikte vier ballen buiten de lijnen en de latere koning René de Haan noteerde maar een misser.

pc jun 7

Via tweemaal 6-4 en 8-6 en 6-2 liep trio Stremler snel uit naar een bijna niet meer overbrugbare achterstand. De misser van Stremler op 4-0 en 6-6 deed de hoop op betere tijden doven en toen Stan van der Berg op 4-1 en 4-6 een zitbal plaatste leek het weer partij te worden maar  dat viel toch vies tegen door twee missers van Van der Berg en een verre klap van de Freule winnaar van 2019 Hessel Postma.
 
De bovenslag van Jorn Lars van Beem  op 5-2 en 6-6 was veelbelovend maar daar bleef het wel bij. Na 5-3 en schone twee sloeg Jorn Lars van Beem voor. Sloeg Hessel Postma voor de derde maal boven en was de enige zitbal van René de Haan op 5-3 en 6-0 beslissend voor de partij. De plaatselijke favoriet René de Haan werd uitgeroepen tot koning van de partij.
 
De weg naar de finale leidde via zeges op onder meer Youri de Groot c.s. (5-4 en 6-4); Jeroen Haarsma c.s. (5-0 en 6-0); Corné Tuinenga c.s. (5-4 en 6-4) en Lieuwe van der Werff c.s. (5-1 en 6-6). Alleen in de partijen tegen Youri de Groot c.s. en Corné Tuinenga c.s. moest even flink aan de achterste poot worden getrokken maar voor de rest schakelden de tegenstanders zich zelf uit door de vele missers aan de opslag.
 
Het premiewinnende partuur moest wel even dieper gaan om de finale te bereiken. Jurre Rinia c.s. kwam tot (5-4 en 6-0); Een ronde verder viel tegen Gerwin Dijkstra c.s. de laatste slag pas op 5-5 en 6-0. Op de derde lijst wachtte het op voorhand sterke partuur van Steven Koster, Jurrit Osinga en Kevin Jordi Hiemstra. Laatstgenoemd partuur had tot twee spel steeds de leiding maar verprutste toen haar kansen door onnodige fouten. Na twee spel gelijk liep trio Van der Berg c.s. door naar een 5-4 en 6-2 zege. Via een staand nummer werd de finale bereikt.
 

pc jun 5

De kleine premie was voor Lieuwe van der Werff, Lennard Feenstra en Wessel Hilverda. Na winstpartijen tegen respectievelijk Alwin Boschma c.s. (5-2 en 6-6); Thom Stellingwerf c.s. (5-4 en 6-4) en een staand nummer werd de halve finale bereikt waarin de latere winnaar korte metten met de formatie maakte (5-1 en 6-6).
 
De 29ste juli had de dag van de PC moeten zijn maar door de heersende corona maatregelen was de dag gewijzigd in een partij voor de junioren. 

pc jun 6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers