contact zoeken wedstrijden

Machiela, Seerden en Elgersma winnen in Tietjerk

Tekst en foto's: Lijlke Spijksma

Op 5-1 6-2 werd zondag bij de heren 50+ de door elkaar loten partij A-klasse poule in Tytsjerk gewonnen door Piet Machiela (Sint Jacobiparochie), Ludwig Seerden (Franeker) en Anco Elgersma (Dedgum). Hun tegenstanders in de finale waren Pieter Hilverda (Winsum), Johan Hiemstra (Sint Annaparochie) en Simon de Groot (Midlum).
De kleine premies gingen naar Simon Kingma (Easterein), Jan Fokke Mulder (Dronryp) en Ibo Nicolay (Britsum) die in finale  op 5-1 6-4 wisten te winnen van Tiede Boorsma (Sint Nicolaasga), Hans Felkers (Stiens) en Jan Heida (Mantgum).

P​artuur Johan van der Veen c.s. eerste heren 50+ del B-klasse in Tytsjerk

Bij de heren 50+ door elkaar loten zondag in Tytsjerk won het partuur Johan van der Veen (Oentsjerk), Klaas van der Vlugt (Witmarsum) en Roel Sijbesma (Easterein) in de finale van Albert Walsweer (Goutum), Jan de Jong (Menaam) en Jan Brandsma (Grijpskerk).
De kleine premie ging naar Hielke Raukema (Winsum), Sikke Koster (Dokkum) en Ron Oortwijn (Zwolle)


 

vlnr Roel Sijbesma, Johan van der Veen en Klaas van der Vlugt.
vlnr Roel Sijbesma, Johan van der Veen en Klaas van der Vlugt.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers