contact zoeken wedstrijden

Lytse en grutte keatsen: Bedwelmende rust in Baard

Tekst: Rynk Bosma
VIdeo: KNKB Media
Foto's: Henk Bootsma


Nee, de auto vlak ‘achter de hage’ parkeren was zaterdag niet echt handig. Want mocht één van de meisjes of jongens welpen de bal goed raken dan is het ‘pók’ op de auto. Niet dat de eigenaar hier wakker van ligt, maar als de immer vriendelijke Thomas van der Meer uit Baard het zegt, dan gehoorzaam je gewoon. De welpen meisjes en de welpen jongens mochten eindelijk ‘los’ en Baard meldde zich aan. Of beter gezegd, Baard ruilde met Jorwerd die de partij voor welpen op het programma had staan. En voor Baard stond er een 50+ partij op de rol.
 
,,In fyftich plus sûnder feesttinte is neat wurdich’’, zo zei Van der Meer en dus waren de beide ‘greidedoarpen’ het snel eens. Twaalf jongens in de categorie welpen stonden op de lijst. Tweetallen die in pouleverband kaatsten. Een eerste optreden bij de welpen voor een aantal. In ieder geval was het een eerste optreden in het dit ietwat gekke kaatsseizoen. Op de wedstrijdlijst stonden negen meisjes maar in werkelijkheid waren het vier tweetallen die ook in pouleverband streden.
 
 

DSC_2898

Bij de jongens lag de opslag op veertien meter terwijl de meisjes het vanaf twaalf meter mochten proberen. En dat kan elk weekend tot en met 31 augustus, zo zegt Afke Hijlkema met enige tevredenheid. Hoewel kinderen zich ook al op de leeftijd van acht jaar mogen aanmelden, leert de praktijk dat negen jaar of tien jaar toch een geschikter startmoment is. ,,Sjoch keatsen is net in maklike sport’’, zo zegt Hijlkema. Het verschil tussen zeven- of achtjarigen en elf- of twaalfjarigen is dan toch te groot.
 
Hijlkema is dit jaar met het project ‘Opgoaier’ begonnen om beginner en gevorderde aan het kaatsen te krijgen en zo veel mogelijk te steunen. De ‘Opgoaier’ is een online instructievorm die kan worden gebruikt op basisscholen om zo de beginselen van het kaatsen bij te brengen en uit te dragen. ,,Eins moat de technyk op dizze leeftyd goed wêze’’, zo vindt Hijlkema. De meeste welpen zijn bij eigen club al in actie geweest en dat is heel belangrijk. Het aanbod bij eigen club moet goed zijn.
 
 

DSC_2983

,,De dochter wol elke wike wol fuort’’, zo zegt heit Johannes Koster van Fenna Koster uit Damwâld. En heit Johannes sputtert niet tegen. De jongens hebben bijna allemaal een haardracht met een scheiding die net zo recht op het hoofd ligt als de perklijnen op het veld. Met maar liefst drie keer een Roan op de lijst. En allemaal in prachtige gekleurde shirts, zodat je weet wie bij wie is. Ook gemakkelijk voor beppe Heleen Bruinsma-Speelman die nu naar de verrichtingen kijkt van Roan Bruinsma, de zoon van Hylke Bruinsma.
 
,,Doe’t Hylke sa âld wie siet ik hjir ek al, mar doe keatsten se allegearre yn itselde swart-wite shirt. Dan hie ik der betiden wol oan om se út elkoar te hâlden.’’ Mem De Kroon van Frank de Kroon zit achter de telegraaf en ziet met leedwezen naar de 4-1 achterstand, maar geeft de moed nog niet op. Maar dat is niet het gehele verhaal want het is alsof Frank mem even wil troosten want hij slaat twee ballen achter elkaar ‘oer de hage’ vanuit het achterperk. Het gelijk van Thomas van der Meer en twee deuken minder in eigen auto.
 
Maar de mooiste momenten in Baard zijn toch die ogenblikken van stilte. Ruim twintig kinderen waarvan een deel verwikkeld is  in een strijd om de eersten. Geen gejengel, oude gevels aan de overkant achter de boven die al decennialang zwijgzame getuigen zijn van wat er op het kaatsveld gebeurt, met de kantine De Baarder Kat als pleisterplaats voor fris, koffie en thee. Als je stil bent dan daalt de bedwelmende stilte in Baard op je neer, het geeft rust, ‘de tiid hâldt even skoft’ om te genieten van het moment, van de ochtend, van de zomer, van die montere jeugd, van die eerste stappen, van de trots als zo’n bal ‘oer de hage giet’. Het zou welbeschouwd elke therapeut werkeloos moeten maken.

DSC_3103

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers