contact zoeken wedstrijden

Stand van zaken wedstrijdagenda 2020

Foto: Henk Bootsma

De afgelopen week zijn er (weer) veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de wedstrijdagenda van 2020. Uitgangspunt is geweest om voor elke categorie één wedstrijd in het weekend te organiseren. 

We hebben veel opengevallen plaatsen ondertussen al weer op kunnen vullen (dank aan de verenigingen die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld), maar nog niet alle.
 
In het onderstaande overzicht de wedstrijden die nu nog open staan.

Update wedstrijdagenda 23-7
Update wedstrijdagenda 23-7

Dames 1e klas

We vragen verenigingen bijzondere aandacht voor de 1e klasse bij de dames. Er zijn twee extra dagen in september opgenomen in het overzicht. Dit om ook de dames 1e klasse een voorbereidings- en plaatsingstraject richting de Frouljus PC te kunnen bieden. De Frouljus PC gaat namelijk door.
 
We hopen dat er nog verenigingen zijn die zich beschikbaar kunnen en willen stellen voor één van de nog in te vullen wedstrijden. Verenigingen kunnen zich hiervoor melden bij het bondsbureau.

De overige wedstrijddagen zijn allemaal concreet in optie genomen of al vastgesteld. Deze staan nog niet allemaal in het overzicht van onze wedstrijdagenda. Dit gebeurt pas als we definitief 'Ja' hebben ontvangen van de organiserende vereniging. 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers