contact zoeken wedstrijden

Nieuwe handschoen nog niet gekeurd? Vraag dispensatie aan!

Het kaatsseizoen gaat weer beginnen. Iedere kaatser die een nieuwe handschoen heeft moet deze handschoen laten keuren voordat hier mee gekaatst mag worden. Kaatsers die nog niet in de gelegenheid zijn geweest hun handschoen te keuren en die ook niet beschikken over een goede tweede en wel gekeurde handschoen, kunnen dispensatie aanvragen. 

Hoe werkt het aanvragen van dispensatie?
Een speler kan via de mail of via de app dispensatie aanvragen voor het kaatsen met een nog niet gekeurde en nog niet geregistreerde handschoen bij Gerry Saakstra: gerry.77@hotmail.com of 06-28151888.
 
Deze dispensatie kan worden aangevraagd tot donderdagavond 20.00 uur. In het geval de dispensatie wordt verleend, kan de speler er in dat  weekend al mee kaatsen. Een speler dient een foto van de nieuwe handschoen en het bijbehorende certificaat bij de aanvraag mee te sturen, anders wordt de aanvraag voor dispensatie niet in behandeling genomen.
 
Een speler die dispensatie krijgt, dient er vervolgens wel voor te zorgen dat de betreffende kaatshandschoen op de eerstvolgende keuring wordt aangeboden, anders wordt er een rapport opgemaakt.

Inschrijven voor een keuring kan hier.
De capaciteit van de keuringsavond is verhoogd van 20 naar 25 personen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers