contact zoeken wedstrijden

Trio Van der Bos ongenaakbaar op Sonnenborgh

Tekst Jan Braaksma
Foto: Anne Waterelander

Op Sonnenborgh was zondag de aftrap van een verlaat kaatsseizoen. De reden is wel bekend: de corona. Dat er toch nog gekaatst kan worden stemde de ruim 185 opgekomen liefhebbers tot volle tevredenheid. Maar dat was het dan ook wel. Dat er maar 250 man/vrouw aanwezig mogen zijn is natuurlijk jammer, maar het is niet anders. Er hadden best nog eens 250 liefhebbers bij gekund met in achtneming van de anderhalve meter regeling.
 
De ouverture op Sonnenborgh blijft natuurlijk een trainingswedstrijd en is niet te vergelijken met de reguliere partijen. Het ging tussen vier hoofdklassenparturen en aan het eind van de dag ging de winst toch weer naar trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.
 
Vier parturen hadden de uitnodiging om een soort clinic te houden geaccepteerd en dat waren Gert-Anne van der Bos c.s., Menno van Zwieten c.s., Bauke Triemstra c.s. en Enno Kingma c.s.
 
De parturen konden tweemaal kaatsen en de loting op het veld koppelde trio Gert-Anne van der Bos aan Bauke Triemstra c.s. 

_AWA4343

Het trio Enno Kingma mocht het opnemen tegen het partuur van Menno van Zwieten.
 
Bauke Triemstra c.s. kwam met 6-2 voor in het eerste eerst maar vijf achtereenvolgende missers van opslager Bauke Triemstra zette de deur wijd open voor het oppermachtige partuur van Van der Bos. Van der Bos sloeg ouderwets sterk op en aan de andere kant was de opslag van Bauke Triemstra c.s. de zwakke schakel. Bij trio Bauke Triemstra verving Hendrik Kootstra Pieter Jan Plat. Het partuur kreeg in totaal 16 punten waarvan vier op eigen kracht. Op 5-0 en 6-4 sloeg Tjisse Steenstra de bal boven.
 
Trio Menno van Zwieten liep tegen Enno Kingma c.s. naar een snelle 4-0 voorsprong voordat Kees van der Schoot op 4-0 en 4-6 via een bovenslag iets terug kon doen. Opslager Enno Kingma pakte met een zitbal op 4-1 en 4-6 nog een bordje maar toen was de koek op. Op 5-2 en 6-2 plaatste Menno van Zwieten zijn zevende zitbal in deze partij.
 
 

_AWA4336

De finale ging dus tussen trio Gert-Anne van der Bos en Menno van Zwieten c.s. Ook duidelijk de twee sterkste parturen van zondag. Menno van Zwieten pakte het eerste bordje door een fraaie zitbal op schone zes maar daarna was het trio Van der Bos wat de klok sloeg. Driemaal op zes gelijk ging het bordje naar de grootverdieners. Op 1-1 en 6-6 had Hiemstra geen antwoord op de opslag van Van der Bos. Op 2-1 en 6-2 sloeg Van Zwieten kwaad op. Op 3-1 en 6-6 Van Zwieten weer buiten na een 6-4 voorsprong en op 4-1 en 6-6 sloeg Taeke Triemstra boven. Partuur Van Zwieten kwam nog even terug in de partij maar daarna gaf opslager Van Zwieten de partij cadeau met drie missers. Vervolgens sloeg Taeke Triemstra op 5-3 en 6-0 voor de derde maal boven. Opslager Van Zwieten was hier de grote verliezer met maar liefst 12 missers.
 
Hoewel het maar een trainingswedstrijd was, is wel duidelijk dat de parturen van Van der Bos en Van Zwieten ver boven de rest uitsteken al deed de rest nog niet mee.

Zaterdag en zondag gaat het circus naar Morra-Lioessens en Bolsward.

_AWA4410

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers