contact zoeken wedstrijden

Opstarten kaatsseizoen

Vorige week heeft het kabinet gecommuniceerd over versoepelingen van de coronamaatregelen. Er is sneller dan verwacht weer meer mogelijk. 

Ook voor de sport en het kaatsen in het bijzonder is er vanaf vandaag weer veel mogelijk. Wel moeten hierbij veel richtlijnen gevolgd worden. 
 
Protocollen/noodverordening
NOC*NSF heeft voor het weekend al een bijgewerkt sportprotocol gemaakt. Dit protocol heeft nog een update gekend. Dit protocol is te vinden in de bijlage. Daarnaast in de bijlage ook het nieuwe kaatsprotocol. Tevens de vastgestelde noodverordening die vandaag is ingegaan.  
 
Opstarten wedstrijden
De KNKB heeft de intentie om de wedstrijdsport snel weer op te starten. Uiteraard is hier wel de medewerking van de verenigingen voor nodig. De verenigingen vormen een zeer belangrijke schakel in het kunnen opstarten van het wedstrijdkaatsen. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Morgenavond zal er tijdens de Algemene Vergadering van de KNKB dan ook aandacht zijn voor de mogelijke realisatie van het alsnog opstarten van het wedstrijdseizoen. 
 
Inventarisatie
Graag horen wij van alle verenigingen die nog wedstrijden (KNKB-wedstrijden èn regio(federatie)wedstrijden) in de agenda hebben staan vanaf 10 juli of de vereniging deze wedstrijd(en) kan organiseren of hier vanaf moet zien. Wanneer je als vereniging hierover al een standpunt hebt kun je dat voor de AV van morgenavond al mailen. De AV afwachten is ook mogelijk. Wel ontvangen we graag op korte termijn het standpunt van de vereniging. Reacties kunnen gestuurd worden naar info@knkb.nl. 
 
Advies grotere kaatswedstrijden
Voor de organisatie van grotere kaatswedstrijden (zoals heren hoofdklasse) adviseren wij de organiserende vereniging om contact op te nemen en in ieder geval melding te maken van de wedstrijd. Voor snelle afhandeling is het raadzaam hierbij een protocol/draaiboek/overzicht mee te sturen met de getroffen maatregelen. Wij proberen z.s.m. een voorbeeldaanvraag te bemachtigen, deze wordt vervolgens met alle verenigingen gedeeld

Noodverordening
Algemeen protocol
Kaatsprotocol

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers