contact zoeken wedstrijden

Aan u voorgesteld: Nieuw te benoemen Bondsbestuur leden

Video: KNKB Media

Komende donderdag 2 juli is de AV van de KNKB. Op de agenda staat bij punt tien ‘Benoeming leden hoofdbestuur’. Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw A. Breeuwsma (penningmeester) en mevrouw M.R. Bartels (secretaris / juridische zaken).

Nieuw te benoemen leden zijn mevrouw A. Palma-Koopmans (penningmeester) en mevrouw L. Dotinga (algemeen lid).

KNKB Media in gesprek Anita Palma en Luutske Dotinga. Het interview is voor de corona maatregels opgenomen. 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers