contact zoeken wedstrijden

Update m.b.t. het wel/niet mogen verkaatsen van ledenwedstrijden

Gisteren heeft de KNKB iedereen geïnformeerd over het besluit van de overheden om ledenwedstrijden niet (meer) toe te staan. Tevens hebben verschillende media hiervoor aandacht gehad, dit op verschillende wijze. N.a.v. deze berichtgeving heeft de KNKB veel mailtjes en telefoontjes ontvangen.
 
Momenteel is de KNKB opnieuw in gesprek met de veiligheidsregio. Er is onduidelijkheid ontstaan over het besluit of ledenwedstrijden voor alle leeftijden worden verboden, ledenwedstrijden alleen voor senioren worden verboden, of dat gemeenten hier nog steeds naar eigen inzicht mee omgaan.

Zodra hierover meer bekend is vanuit de veiligheidsregio zal de KNKB een ieder hierover weer informeren. Tot die tijd willen wij alle verenigingen meegeven vooral in contact te blijven met de gemeente. Als de gemeente een activiteit heeft toegestaan en daar niet zelf op is teruggekomen, kan de activiteit doorgang blijven vinden. De gemeente is hierin leidend. 
 
Wij vinden de ontstane verwarring zeer spijtig en hopen spoedig meer duidelijkheid te kunnen geven.
 
De FAQ en het kaatsprotcol zijn wederom aangepast. 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers