contact zoeken wedstrijden

Geen officiële kaatswedstrijden tot 1 september 2020

Foto: Henk Bootsma

De KNKB heeft besloten om alle regio- en KNKB-wedstrijden (zowel jeugd als senioren) tot 1 september 2020 te schrappen. De KNKB is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve meter context. De richtlijn ‘ruimte en verplaatsing’ (RIVM) speelt eveneens een grote rol in het besluit.
 
Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘verantwoord sporten’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten bij de plaatselijke kaatsverenigingen. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. De KNKB adviseert haar aangesloten leden dat er ruimte is voor kaatstraining en competitiekaatsen.
 
De optie om dit uit te breiden naar ledenwedstrijden wordt op dit moment onderzocht, hierover is intensief contact met NOC*NSF. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaande uitgangspunten met het zogenaamde ‘nee, tenzij principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsmaatregelen.
 
Of het kaatsseizoen wordt verlengd na 1 september is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en hiermee samenhangend de overheidsbesluiten. Intern zullen we een alternatieve verkorte wedstrijdagenda onderzoeken. Draagvlak en mogelijkheden bij verenigingen en kaatsers zijn hierbij eveneens van belang.
 
In de eerste helft van juli wil de KNKB haar jaarvergadering proberen te organiseren.
 
Naar aanleiding de bestuursbesluiten zijn het kaatsprotocol en de FAQ bijgewerkt.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers