contact zoeken wedstrijden

Corona-update KNKB

Kaatsprotocol
Vanaf 11 mei is samen buiten kaatstrainen weer toegestaan voor alle leeftijdsgroepen. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, voor de kinderen en jeugd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld waarmee de gemeenten en uitvoerende partijen richting gegeven wordt over hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aangereikt worden. Er is zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk geboden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.
Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De eerste versie van het kaatsprotocol staat online. We raden een ieder aan om dit protocol te gaan lezen en in acht te nemen als er getraind wordt. 

Competitiekaatsen en ledenwedstrijden 
Op dit moment voert de KNKB gesprekken met NOC*NSF over mogelijkheden voor competitiekaatsen en ledenwedstrijden (voor alle leeftijden). Naar aanleding van deze gesprekken zal het hoofdbestuur deze week vergaderen over de wedstrijden op regio- en KNKB-niveau. Hierover volgt later deze week bericht.

Klik hier voor het kaatsprotocol, versie 11 mei 2020.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers