contact zoeken wedstrijden

Ilse Tuinenga: 'Is in PC sûnder publiek wol in PC'

Tekst Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma

Hoe komt het met de PC dit jaar en zal het een Freule zonder publiek worden? Voor veel kaatsliefhebbers net zo belangrijk als de kleur van groen in mei, als de weidevogels in de lucht en de ouderwetse feestmuziek van de Suskes op het ondermaanse in een feesttent. Maar hoe zit het met de Frouljus PC op 19 augustus? Een rondgang langs deelnemers en het hoofdfiliaal in Weidum, in gedachten meer vrees dan hoop.
 
Viervoudig PC-winnares en de regerende, drievoudige PC-koningin Ilse Tuinenga is niet echt vrolijk gestemd als het gaat over de vraag wel of niet een PC in Weidum. Want het is natuurlijk van oorsprong een evenement en dat is tot 1 september verboden. Of een Frouljus PC zonder publiek dan? ,,Is it dan wol in PC sûnder dy 1500 man oan publyk?’’ zo stelt Tuinenga de voor haar toch oratorische vraag. Nee dan maar geen PC.  En september dan?
 
Voor Tuinenga niet bepaald een droomscenario die mogelijke PC zo laat in het seizoen. Niet een reactie zoals van Bauke Triemstra die desnoods compleet met ijsmuts zal aantreden. Nee, voor Tuinenga niet ideaal om andere redenen. Natuurlijk dient het voetbalseizoen zich dan weer aan, maar dat is in andere jaren niet anders. ,,De earste wiken fan it fuotbalseizoen gean ik altiten foar it keatsen, dat witte se.’’ Tuinenga weet dat zij als de ‘nummer tien’ volgens het ingevoerde evangelie van Louis van Gaal kwalitatief nauwelijks over het hoofd kan worden gezien. Ook al betreft het dan een geheel nieuwe club: BMJ, uitkomend in de derde klas.
 
Achter die afkorting gaan de namen Berltsum, Minnertsga en Sint Jacobiparochie schuil, een fusieclub uit nood geboren. ,,It oare koe net mear út’’, zo zegt Tuinenga realistisch. Een blauwe broek, een blauw shirt met een oranje streep verenigen de kleuren van de drie dorpen in één tenue.
 
Maar belangrijker voor Tuinenga nog is de geplande buitenlandstage naar Zuid-Afrika, vertrek 25 of 26 september, dat staat nog niet vast. Het doel is het schrijven van een afstudeerscriptie over de invloed van meertaligheid voor de PABO. Want ook Zuid-Afrika is een meertalig land met niet alleen het aan de Nederlandse taal verwante Afrikaans, maar behalve het Engels nog negen officiële talen.
 
Terug naar nu, naar de vorm van het aangepaste kaatsseizoen die als het goed is van start gaat in Balk. Het is voor Tuinenga een kwestie van work-outs doen, krachttraining bij Fysiotherapie De Trije in Franeker en hopen op een passende voorbereiding van minimaal drie weken. ,,Ik wol net ‘blanco’ it fjild ynstappe, ik moat al even tiid ha it ritme wer te finen.’’
 
De meningen over hoe het seizoen van de dameskaatssters er dit jaar bij voorkeur zal uitzien worden verzameld door VVK-bestuurslid Harmke Siegersma. Zij heeft namens de VVK een enquête rondgemaild op aandringen van de KNKB. De kaatsbond wil namelijk graag de verschillende meningen inventariseren. Dus kwam er een enquête per mail waarvan nog niet alles binnen is, zo zegt Siegersma.
 
Liever beantwoordt zij vragen op persoonlijke titel. ‘Slach dit jier mar oer!’ is haar eerste reactie tegen de achtergrond van het menselijke en maatschappelijke leed. Want ‘Wêr ha wy it dan oer?’ En om nu te gaan kaatsen met het risico dat mensen ziek kunnen worden, Siegersma moet er niet aan denken. Een Frouljus PC zonder publiek is gemakkelijk gezegd, maar valt in de praktijk bepaald niet mee. Want waar moeten de inkomsten vandaan komen als er geen publiek bij mag zijn. ,,Ik tink dat ik op dit momint in jier net keatse net erch fine sil.’’
 
Duidelijke taal die de mogelijke vergezichten van een glazen bol buiten beschouwing laten. Ook de wedstrijdsecretaris van de Frouljus PC, en voormalig voorzitter van kaatsvereniging Nije Kriich uit Weidum, Wigle Anema, is niet iemand die zijn tijd doorbrengt met een glazen bol. ,,Ik sjoch it no noch net gebeuren dat de PC yn septimber mei feesttinte en publyk spile wurde sil.’’ Kortom alles ligt nog open, ,,Wy steane oeral posityf tsjinoer.’’ Maar wel met een gezonde portie realiteitszin en terughoudendheid. Het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. Wel is duidelijk dat de viering van het honderdjarig bestaan van Nije Kriich een jaar wordt uitgesteld. ,,Wy soene yn juny grut feest hawwe, mar dat wurdt ‘m fansels net. Dit hiele programma skowe wy no troch nei 2021, der fanút geande dat wy de oardel meter ôfstânregel dan wer loslitten hawwe. Dus dan fiere we ús 101-jierrich jubileum.’’
 
Ook de sportkalender van Manon Scheepstra liep een behoorlijke deuk op. Het handbalavontuur met H.V. Cometas bleef op een tweede plek steken. ,,Ik heb nu een heel ander leven’’, zo bekent Scheepstra. Met onmiskenbare voordelen als het om tijd gaat. Als gebiedsmedewerker in Sint Annaparochie richt zij zich vooral op jeugd met problemen die moeten worden opgelost. Soms simpel, soms iets ingewikkelder. Gesprekken via de computer scheelt natuurlijk reistijd, maar er is ook een gemis aan contact met collega’s.
 
De SPH-opleiding op HBO-niveau krijgt nu een vervolg met een master studie orthopedagogie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na afronding mag Scheepstra zich straks een gedragswetenschapper noemen die zich richt op de verstoringen in de ontwikkeling van de jeugd. De eerste deadline voor de vereiste masterthese is 26 juni, en de absolute deadline valt op 18 augustus. Voor wie thuis is in de kaatsagenda weet dat dit de vooravond is (was) van de Frouljus PC.
 
‘Popelen’ en ‘trappelen’ zijn de woorden die de gretigheid van Scheepstra recht doen. ‘Superfit’ is zij en haar opvatting is duidelijk: ,,Wij willen gewoon kaatsen, met of zonder publiek.’’ Want  ,,Een PC blijft een PC, die wil je altijd kaatsen en winnen.’’ Maar ondanks de duidelijke en resolute taal is het toch vooral hoop in bange dagen met de relativering dat het kaatsen niet ten koste van de gezondheid mag gaan. ,,Ik ben bang dat het kaatsseizoen dit jaar te vroeg komt, heb er ook een hard hoofd in of er wel gekaatst zal worden.’’
 
Aan discipline ontbreekt het niet bij Scheepstra, als partner Daniël Iseger op weg is naar zijn werk, trekt Scheepstra de sportschoenen aan voor een duurloop om 07.00 uur ’s ochtends. En een uur later wacht het werk, gesprekken over problemen via de computer. Met als geruststellende gedachte, mocht het kaatsseizoen plotseling eerder beginnen, ‘Dan ben ik er klaar voor’. Een goede voorbereiding is namelijk altijd het halve werk.
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers