contact zoeken wedstrijden

Afgelasting AV en statement KNKB Coronavirus

Foto (archief): Henk Bootsma

De Algemene Vergadering van de KNKB op 19 maart gaat niet door. Tevens worden t/m 31 maart 2020 alle overige activiteiten van de KNKB geannuleerd. 

Vanuit het kabinet zijn op 12 maart j.l. maatregelen aangekondigd, waaronder de maatregel dat bijeenkomsten van 100 bezoekers of meer verboden zijn. Aanvullend hierop heeft NOC* NSF geadviseerd om alle (club)bijeenkomsten t/m 31 maart te annuleren/ te verplaatsen. De KNKB neemt dit advies over en annuleert al haar bijeenkomsten t/m 31 maart. De KNKB wil dit advies ook meegeven aan alle verenigingen, federaties, kaatsscholen en overige partijen die actief zijn in de kaatssport. Meer informatie over het statement van NOC*NSF leest u hier.

De KNKB zal de ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten houden. De KNKB hoopt de Algemene Vergadering te kunnen verplaatsen naar april zodat voor het kaatsseizoen de plannen wel met de verenigingen gedeeld kunnen worden en met elkaar mooie besluiten genomen kunnen worden. Ook overige bijeenkomsten zullen zodra het kan heringepland worden. Zonder de fysieke bijeenkomsten kan en zal wel doorgewerkt worden zodat de start van het kaatsseizoen in organisatorische zin geen gevaar zal lopen. Afstemmingen zullen meer telefonisch en per mail worden gedaan. 

Wanneer de ontwikkelingen rondom het Coronavirus aanleiding geven tot wijziging van het beleid zal wederom berichtgeving volgen. 
 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers